Wat is er nou echt belangrijk in een boek?

Wat is nou eigenlijk echt belangrijk in een boek? Ik ben Guido en ik ga een boek schrijven. Elke week hou ik jou op de hoogte van waar ik mee bezig benen zo neem ik je mee in alle stappen die ik doormaak.
Vandaag zit ik op het dakterras van het Ramada hotel in Amsterdam en had ik een vraag voor jou. Wat ik me afvroeg is: Wat vind jij nou belangrijk in een boek?
Wat ik zelf belangrijk vind in een boek is dat er duidelijke visuele kenmerken in zitten. Ik ben niet iemand die altijd een boek voor begint en dan aan het einde eindigt. Ik vind het leuk om een beetje door een boek heen te bladeren. Om alvast een beetje gevoel te krijgen bij wat er speelt. Misschien al wat hoofdstukken te bekijken waarvan ik denk he dat is interessant. En misschien dat ik daarna nog wel ook linear door heen ga, maar ik vind het vooral leuk om een beetje te navigeren door een boek en er verschillende dingen uit te pakken. Dus ik vind het belangrijk dat een boek dat makkelijk maakt, dus dat er duidelijk is wat er waar staat. Dat er misschien per hoofdstuk een samenvatting in staat. Dat vind ik belangrijk in een boek.
Maar ik ben ook heel benieuwd wat jij belangrijk vind in een boek. Dat kan gaan over de inhoud. Dat kan gaan over hoe het er uit zie. Het kan ook zijn dat het gaat over wat het met je doet. Maar ik ben heel benieuwd, wat is voor jou belangrijk in een boek?
Ik hoor het graag en zie je volgende keer!

1 gedachte over “Wat is er nou echt belangrijk in een boek?”

 1. Guido
  Daar is niet een eenduidig antwoord op te geven, ook niet vanuit jouw positie van het voornemen om een boek te schrijven, terwijl je de vraag stelt aan de boekenlezer. Behalve in jouw geval is de lezer vaak onkundig over het proces van de schrijver. Dat zijn dus ook 2 verschillende processen. Wie zal straks jouw boek gaan lezen en waarom?
  Het lijken misschien rationele processen , maar dat zijn ze niet. Jij begon zelfs met het idee van ik ga een boek schrijven zonder, dat je wist waarover en de aanleiding was in zekere zin nogal triviaal.
  Jij bent ( nog) geen bekende schrijver , ik denk dat dat een factor is, dat je iets van een bepaalde schrijver zou willen lezen , maar dan nog , gaat het dan om het literaire talent van de schrijver. Heeft hij naam gemaakt als schrijver van fictie? of gaat het om een genre, waar ik op het bewustzijnsmoment , waar ik affiniteit mee heb? En… zoek ik iets juist in die richting. Of ben ik geïnteresseerd in een bepaald onderwerp en zoek ik daar naar en komt de schrijver secundair.
  In jouw geval kan ik me voorstellen dat er mensen rondlopen, die met name vaktechnisch of met een professionele attitude belangstelling zouden hebben voor jouw onderwerp op het gebied van veranderingen in organisaties. Daarbij is dan de vraag en die is denk ik te generaliseren : schrijf ik voor een doelgroep en heb ik die goed voor ogen en is die doelgroep PR-technisch ook te benaderen en enthousiast te maken? Vervolgens kan de doelgroep dan op individueel niveau in beweging komen. Het lijkt mij met name voor de professioneel getinte boeken dan van belang, dat het duidelijk is op welke manier de schrijver er in slaagt om haar/zijn boek onder de aandacht te brengen van de potentiële lezer. Wat jouw vraag behelst de subjectieve en objectieve kant. Wat is er nou belangrijk in een boek. Uiteindelijk denk ik, dat het om de inhoud gaat of moet gaan, althans in het serieuze segment. Daarbij zou ik in dit verband de ontspanningsliteratuur willen seponeren. In het totale pakket van mogelijke criteria spelen uiteraard nog een aantal factoren ook een rol: uiterlijk; titel, vormgeving, inhoudsopgave, teksten op de flap of achterkant, de prijs en de omvang, Voor mij zijn dat allemaal secundaire of tertiaire factoren , die mijn keuze voor de inhoud slechts minimaal beïnvloeden. Het hebben van een boekenbon of de bibliotheek hebben in het segment waar jij je in wil bewegen geen betekenis, Je bent geïnteresseerd en ik wil weten wat jij over dat onderwerp te zeggen hebt en pas achteraf weet ik of ik voldoende aan mijn trekken ben gekomen…..
  Succes en op naar de volgende donderdag.
  HG Henk

  Beantwoorden

Plaats een reactie