70+ Voorbeelden van kernwaarden voor bedrijf en organisatie in Nederland

Hier zijn een aantal voorbeelden van de meest voorkomende kernwaarden in Nederland. Samen met een voorbeeld van een manier waarop je betekenis kan geven aan die waarde en een voorbeeld van concreet gedrag.

Let op

 • Dit overzicht is niet bedoeld om zomaar deze voorbeelden van kernwaarden over te nemen, maar meer om je een beetje gevoel te geven van wat er allemaal mogelijk is.
 • De beschrijvingen en concrete voorbeelden zijn slechts suggesties. De invulling van de waarden verschilt per organisatie.
 • Het is belangrijk om de waarden te operationaliseren en te meten, zodat duidelijk is of de organisatie ernaar handelt.
 • Cultuurverandering is een langdurig proces dat continue aandacht en inspanning vereist.
 • Hou het verschil tussen merkwaarden en kernwaarden goed in de gaten

Duurzaam

 • Mogelijke betekenis: Je bent milieubewust en neemt verantwoordelijkheid voor je ecologische voetafdruk.
 • Concreet gedrag: 
  • Verminder energieverbruik en stimuleer recycling.
  • Hosting van je website bij een klimaatneutrale server
  • Biologische boodschappen (koffie, thee) en catering.
  • Groene stroom
  • Trein stimuleren in plaats van auto.
   • Voordelig treinabonnement voor medewerkers
 • Voorbeeld: Communicatiebureau Odwar laat op zijn website zien welke duurzame acties zijn uitgevoerd en wat dat heeft bespaard.
Kernwaarde duurzaamheid uitgebeeld met concreet en meetbaar gedrag

Onderscheidend:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie streeft ernaar uniek te zijn in haar markt en zich te onderscheiden van de concurrentie door innovatieve producten, diensten of processen te ontwikkelen.
 • Concreet gedrag: Stimuleer medewerkers om out-of-the-box te denken en nieuwe ideeën te pitchen.

Betrouwbaar:

 • Mogelijke betekenis: Je kan ervan op aan. De organisatie handelt consistent, komt afspraken na en is duidelijk in haar communicatie.
 • Relatie met andere waarden: In de resultaten van onze scan komen we tegen dat tolerant het meeste tegenover betrouwbaar staat. Een conclusie daarvan zou kunnen zijn: Dat betekent niet dat er geen fouten gemaakt mogen worden, maar wel dat als er een fout gemaakt wordt er meteen wordt gekeken naar oplossing. Aan de andere kant, als je juist merkt dat je juist meer tolerant wil zijn, kan het betekenen dat je wat in moet boeten in je betrouwbaarheid. Zie ook Betrouwbaar hierboven.
 • Concreet gedrag: 
  • Maak heldere afspraken met klanten en leveranciers en kom deze altijd na.

Toegewijd:

 • Mogelijke betekenis: Medewerkers zijn gedreven en zetten zich met hart en ziel in voor de organisatie en haar doelstellingen.
 • Concreet gedrag: Bied medewerkers mogelijkheden om hun talenten te ontwikkelen en blijk waardering voor hun inzet.

Loyaal:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie en haar medewerkers zijn trouw aan elkaar en er is een sterke band tussen hen.
 • Concreet gedrag: 
  • Acties die je vanuit het management of personeelszaken kan doen.
   • Investeer in de ontwikkeling van medewerkers en bied een aantrekkelijke werkomgeving.
   • Vier jubilea. Zo laat je telkens weer zien dat je loyaal gedrag beloont.
   • Bied hulp bij privéproblemen. Laat zien dat je er ook bent als iemand niet productief is.
   • Maak een persoonlijk ontwikkelingsplan voor elke medewerker.
  • Acties voor iedereen die er werkt:
   • Wees een ambassadeur van de organisatie. Praat bijvoorbeeld positief over je werk en je werkgever in je privéleven en op sociale media.

Ambitieus:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie streeft naar continue groei en ontwikkeling en stelt hoge doelen.
 • Concreet gedrag: Daag medewerkers uit om hun grenzen te verleggen en stel ambitieuze doelstellingen.
 • Quote: Dromen zijn om te inspireren en ambities om te realiseren. – Tom Schreuder

Klantvriendelijk:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie stelt de klant centraal en focust zich op het leveren van een optimale klantbeleving.
 • Concreet gedrag: Train medewerkers in klantgerichte vaardigheden en bied uitstekende klantenservice.

Veelzijdig:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie is flexibel en kan zich aanpassen aan veranderende omstandigheden in de markt.
 • Concreet gedrag: Stimuleer medewerkers om breed inzetbaar te zijn en verschillende taken uit te voeren.

Resultaatgericht:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie focust zich op het behalen van concrete doelstellingen en meet de voortgang nauwkeurig.
 • Concreet gedrag: 
  • Stel SMARTe doelen en koppel beloningen aan het behalen van resultaten.
  • In sales: focus op je makkelijkste klant in plaats van ideale klant om zo omzet te generen van waaruit je makkelijker de stap naar je ideale klant kan maken.
  • Bij overleg: plan het overleg om x.55u en begin precies om y.00u met agendapunt 1. Bewaar bijpraten voor een ander moment.

Aandachtig:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie heeft oog voor detail en besteedt aandacht aan de behoeften van haar medewerkers en klanten.
 • Concreet gedrag: Luister actief naar medewerkers en klanten en neem hun feedback serieus.

Klantgericht:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie plaatst de klant centraal in haar denken en handelen en streeft naar optimale tevredenheid.
 • Concreet gedrag: Zorg voor een klantgerichte cultuur en train medewerkers in klantgerichte vaardigheden.

Onafhankelijk:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie is zelfstandig en neemt haar eigen beslissingen, zonder afhankelijk te zijn van externe factoren.
 • Concreet gedrag: Geef medewerkers de autonomie om hun werk zelfstandig in te richten.

Effectief:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie haalt met minimale inspanning maximale resultaten.
 • Concreet gedrag: Stroomlijn processen en elimineer onnodige stappen.

Enthousiast:

 • Mogelijke betekenis: Medewerkers zijn gemotiveerd en bevlogen en dragen met passie bij aan de organisatie.
 • Concreet gedrag: Creëer een positieve werkomgeving en organiseer leuke teamactiviteiten.

Betrokkenheid

 • Mogelijke betekenis: De meest voorkomende vorm hiervan is betrokken bij de organisatie. Dan is de betekenis: Medewerkers voelen zich betrokken bij de organisatie en haar doelstellingen en dragen actief bij aan de succes. Andere vormen zijn betrokken bij elkaar: de mensen in het bedrijf of zoals het voorbeeld van MVGM hieronder: Je bent matschappelijk betrokken.
 • Concreet gedrag: Informeer medewerkers over aankomende strategische keuzes en betrek hen bij het nemen van beslissingen.
MVGM logo - een bedrijf met de kernwaarden resultaatgericht, innovatief en kwaliteitsgericht

Vastgoedbeheerder MVGM

Betrokken bij mens en maatschappij

 • We hebben oog voor elkaar en voor de maatschappij. Het team van MVGM is betrokken en integer naar elkaar en naar externe stakeholders. MVGM benut en biedt ruimte voor ontwikkeling van talenten van medewerkers. We sponsoren diverse sociale en sportieve initiatieven en hebben oog voor bescherming van het milieu bijvoorbeeld door vergaande digitalisering en een groen wagenpark. MVGM beheert vastgoed in lijn met groene doelstellingen van opdrachtgevers. We willen maatschappelijk verantwoord ondernemen; een bijdrage leveren aan de stabiliteit van de samenleving waarin wij leven en werken.

Ontwikkelingsgericht:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie investeert in de ontwikkeling van haar medewerkers en stimuleert continue leren.
 • Concreet gedrag: 

Optimistisch:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie heeft een positieve instelling en kijkt met vertrouwen naar de toekomst.
 • Concreet gedrag: Benadruk de kansen in plaats van de bedreigingen en vier successen met het team.

Open:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie is open voor nieuwe ideeën en feedback van medewerkers en klanten.
 • Concreet gedrag: Organiseer brainstorm sessies en stimuleer medewerkers om hun mening te geven.

Nuchter:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie staat met beide benen op de grond en neemt realistische beslissingen.
 • Concreet gedrag: Blijf kritisch denken en baseer beslissingen op feiten en data.

Coöperatief:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie waardeert teamwork en samenwerking en stimuleert medewerkers om samen te werken.
 • Concreet gedrag: Organiseer teambuildingactiviteiten en beloon teamresultaten.

Zelfstandig:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie geeft medewerkers de verantwoordelijkheid om hun werk zelfstandig in te richten.
 • Concreet gedrag: Geef medewerkers autonomie en stel heldere doelen.

Analytisch:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie analyseert data en processen om tot gefundeerde beslissingen te komen.
 • Concreet gedrag: Investeer in data-analyse tools en train medewerkers in analytische vaardigheden.

Respectvol:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie behandelt alle medewerkers en stakeholders met respect en waardigheid.
 • Concreet gedrag: Stimuleer open en eerlijke communicatie en tolereer geen discriminatie of intimidatie.

Gelukkig:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie creëert een werkomgeving waar medewerkers zich happy en gewaardeerd voelen.
 • Concreet gedrag: Bied medewerkers flexibele werktijden, stimuleer een gezonde werkomgeving en organiseer leuke teamactiviteiten.

Vertrouwelijk:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie gaat discreet om met gevoelige informatie van medewerkers en klanten.
 • Concreet gedrag: Implementeer een strikt privacybeleid en train medewerkers in het omgaan met vertrouwelijke informatie.

Transparantie

Let op. Transparantie is een wat gevaarlijke kernwaarde.

Transparantie betekent openheid en eerlijkheid in alle aspecten van de organisatie. Dit omvat:

 • Open communicatie: De organisatie deelt informatie met haar medewerkers, klanten en stakeholders over haar strategie, prestaties, financiën en andere belangrijke zaken.
 • Besluitvorming: De organisatie neemt beslissingen op een open en transparante manier, en legt de achterliggende redenen uit.
 • Verantwoording: De organisatie is verantwoordelijk voor haar acties en legt verantwoording af aan haar stakeholders.

Concreet gedrag

 • Publicatie van jaarverslagen en andere relevante documenten.
 • Organisatie van open forums en town hall meetings.
 • Gebruik van eenvoudige en duidelijke taal in communicatie.
 • Toegankelijkheid van informatie voor medewerkers en stakeholders.
 • Mogelijkheid om feedback te geven en vragen te stellen.

Voordelen van transparantie

 • Vertrouwen: Transparantie helpt om vertrouwen te creëren tussen de organisatie en haar stakeholders.
 • Motivatie: Transparantie motiveert medewerkers om hun best te doen, omdat ze weten wat er van hen wordt verwacht en hoe hun werk bijdraagt aan de doelstellingen van de organisatie.
 • Innovatie: Transparantie stimuleert innovatie, omdat medewerkers ideeën kunnen delen en samenwerken aan oplossingen.
 • Risicobeheersing: Transparantie helpt om risico’s te identificeren en te beperken, omdat fouten en problemen sneller aan het licht komen.

Uitdagingen van transparantie

 • Te veel informatie: Te veel transparantie kan leiden tot informatie overload en verwarring.
 • Bescherming van privacy: De organisatie moet een balans vinden tussen transparantie en de bescherming van privacy van haar medewerkers en klanten.
 • Moeilijke beslissingen: De organisatie kan te maken krijgen met kritiek op haar beslissingen, zelfs als deze transparant zijn genomen.

Inspirerend:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie motiveert en inspireert medewerkers om hun beste te behalen.
 • Concreet gedrag: Deel inspirerende verhalen van medewerkers en organiseer workshops over persoonlijke ontwikkeling.

Objectief:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie neemt beslissingen op basis van objectieve criteria en vermijdt subjectieve invloeden.
 • Concreet gedrag: Implementeer een transparantiesysteem voor het nemen van beslissingen.

Integer:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie handelt eerlijk en ethisch in alle aspecten van haar bedrijfsvoering.
 • Concreet gedrag: Stel een gedragscode op en organiseer trainingen over ethiek en integriteit.

Dit is een overzicht van voorbeelden van kernwaarden in Nederland op basis van de gegevens van kernwaardenscan.nl


Innovatief:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie stimuleert creativiteit en innovatie en is voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om te verbeteren.
 • Concreet gedrag: Organiseer brainstorm sessies en stel budget beschikbaar voor innovatieve projecten.

Ondernemend:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie is proactief en neemt risico’s om kansen te benutten.
 • Concreet gedrag: Stimuleer medewerkers om initiatief te nemen en beloon out-of-the-box denken.

Flexibel:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie is in staat om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden in de markt.
 • Concreet gedrag: Bied flexibele werkregelingen en stimuleer medewerkers om flexibel te zijn in hun werk.

Authentiek:

 • Mogelijke betekenis: Iedereen krijgt de kans om invulling te geven aan wie die is. De organisatie is transparant en eerlijk over haar waarden en identiteit.
 • Concreet gedrag: 

Trouw:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie is loyaal aan haar medewerkers, klanten en partners.
 • Concreet gedrag: Kom afspraken na en investeer in langetermijnrelaties.

Verbonden:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie creëert een gevoel van saamhorigheid en teamwork.
 • Concreet gedrag: Organiseer teambuildingactiviteiten en stimuleer open communicatie.

Spontaan:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie is open voor nieuwe ideeën en initiatieven.
 • Concreet gedrag: Stimuleer medewerkers om out-of-the-box te denken en geef ze de vrijheid om te experimenteren.

Wijs:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie neemt weloverwogen beslissingen op basis van kennis en ervaring.
 • Concreet gedrag: Investeer in de ontwikkeling van medewerkers en creëer een leeromgeving.

Hulpvaardig:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie staat klaar om medewerkers en klanten te helpen.
 • Concreet gedrag: Stimuleer medewerkers om elkaar te helpen en bied ondersteuning aan klanten.

Vrijgevig:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie deelt haar successen met haar medewerkers en de maatschappij.
 • Concreet gedrag: Deel de winst met medewerkers en steun goede doelen.

Pro-actief:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie neemt het initiatief en anticipeert op toekomstige ontwikkelingen.
 • Concreet gedrag: Stimuleer medewerkers om vooruit te denken en kansen te pakken.

Empathisch:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie begrijpt en deelt de gevoelens van haar medewerkers en klanten.
 • Concreet gedrag: Train medewerkers in empathie en stimuleer open communicatie.

Degelijk:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie is betrouwbaar en levert kwaliteitsproducten en -diensten.
 • Concreet gedrag: Investeer in kwaliteitsprocessen en stel hoge normen.

Gedreven:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie is gemotiveerd om succes te behalen en haar doelstellingen te bereiken.
 • Concreet gedrag: Stel ambitieuze doelen en stimuleer medewerkers om hun beste te behalen.

Zorgvuldig:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie besteedt aandacht aan details en neemt geen onnodige risico’s.
 • Concreet gedrag: Implementeer een kwaliteitscontrolesysteem en stimuleer medewerkers om nauwkeurig te werken.

Toegankelijk:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie is open en transparant en communiceert helder met haar stakeholders.
 • Concreet gedrag: Organiseer open dagen en maak informatie over de organisatie gemakkelijk toegankelijk.

Veilig:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie creëert een veilige werkomgeving voor haar medewerkers.
 • Concreet gedrag: Implementeer veiligheidsprotocollen en bied trainingen aan over veiligheid.

Gebalanceerd:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie streeft naar een balans tussen werk en privé en tussen verschillende belangen.
 • Concreet gedrag: Bied flexibele werkregelingen en stimuleer medewerkers om een gezonde levensbalans te vinden.

Dit is een overzicht van voorbeelden van kernwaarden in Nederland op basis van de gegevens van kernwaardenscan.nl


Fun:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie creëert een plezierige werkomgeving waar medewerkers zich happy voelen.
 • Concreet gedrag: Organiseer leuke teamactiviteiten en stimuleer humor op de werkplek.

Collegiaal:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie waardeert teamwork en samenwerking en stimuleert medewerkers om elkaar te helpen.
 • Concreet gedrag: Organiseer teambuildingactiviteiten en beloon teamresultaten.

Nederig:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie is bescheiden en arrogant.
 • Concreet gedrag: Stimuleer open feedback en erken de successen van medewerkers.

Geduldig:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie is tolerant en geeft medewerkers de tijd om te leren en te groeien.
 • Concreet gedrag: Bied coaching en mentoring aan medewerkers en stel realistische doelen.

Tolerant:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie accepteert diversiteit en respecteert verschillende meningen.
 • Relatie met andere waarden: In de resultaten van onze scan komen we tegen dat tolerant het meeste tegenover betrouwbaar staat. Een conclusie daarvan zou kunnen zijn: Dat betekent niet dat er geen fouten gemaakt mogen worden, maar wel dat als er een fout gemaakt wordt er meteen wordt gekeken naar oplossing. Aan de andere kant, als je juist merkt dat je juist meer tolerant wil zijn, kan het betekenen dat je wat in moet boeten in je betrouwbaarheid. Zie ook Tolerant hieronder.
 • Concreet gedrag: Creëer een inclusieve werkomgeving en stimuleer open dialoog.

Creatief:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie stimuleert out-of-the-box denken en innovatie.
 • Concreet gedrag: Organiseer brainstorm sessies en stel budget beschikbaar voor innovatieve projecten.

Vitaal:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie stimuleert een gezonde leefstijl en welzijn van haar medewerkers.
 • Concreet gedrag: Bied gezonde voeding opties, organiseer sportlessen en workshops over mentale gezondheid.

Gezond:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie investeert in de fysieke en mentale gezondheid van haar medewerkers.
 • Concreet gedrag: Bied een ergonomische werkomgeving, stimuleer pauzes en bied mentale gezondheidsondersteuning.

Gelijkwaardig:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie behandelt alle medewerkers met respect en waardigheid, ongeacht hun achtergrond of positie.
 • Concreet gedrag: Implementeer een diversiteits- en inclusiebeleid en stimuleer open dialoog.

Ordelijk:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie waardeert structuur en efficiëntie.
 • Concreet gedrag: Implementeer duidelijke processen en procedures en zorg voor een geordende werkomgeving.

Liefdevol:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie creëert een warme en zorgzame werkomgeving.
 • Concreet gedrag: Stimuleer empathie en respect tussen medewerkers en organiseer teambuildingactiviteiten.

Rustig:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie creëert een stressvrije werkomgeving waar medewerkers zich geconcentreerd kunnen focussen.
 • Concreet gedrag: Beperk afleidingen, bied flexibele werkregelingen en stimuleer mindfulness.

Avontuurlijk:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie stimuleert out-of-the-box denken en het nemen van risico’s.
 • Concreet gedrag: Bied medewerkers de kans om te leren en te groeien, en moedig innovatie aan.

Evenwichtig:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie streeft naar een balans tussen werk en privé en tussen verschillende belangen.
 • Concreet gedrag: Bied flexibele werkregelingen en stimuleer medewerkers om een gezonde levensbalans te vinden.

Sensitief:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie is alert op de behoeften van haar medewerkers en klanten.
 • Concreet gedrag: Train medewerkers in empathie en stimuleer open communicatie.

Onbaatzuchtig:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie zet zich in voor het welzijn van de maatschappij en deelt haar successen.
 • Concreet gedrag: Steun goede doelen, doe mee aan maatschappelijke projecten en deel kennis met anderen.

Bescheiden:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie is bescheiden en arrogant.
 • Concreet gedrag: Stimuleer open feedback en erken de successen van medewerkers.

Traditioneel:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie waardeert haar tradities en geschiedenis.
 • Concreet gedrag: Hou bestaande gewoontes in ere en waai niet met elke nieuwe wind mee. Vier belangrijke momenten in de geschiedenis van de organisatie en deel verhalen over haar tradities.

Assertief:

 • Mogelijke betekenis: Je komt op voor je belangen en durft je mening te geven.
 • Concreet gedrag: Train medewerkers in assertieve communicatie en stimuleer ze om hun grenzen te stellen.

“Waarden wijzen je de weg naar de juiste keuzes.“


Dienstbaar:

 • Mogelijke betekenis: Je stelt de behoeften van haar klanten centraal.
 • Concreet gedrag: Bied uitstekende klantenservice, ga proactief te werk en luister naar de feedback van klanten.

Gastvrij:

 • Mogelijke betekenis: Je creëert een open en vriendelijke werkomgeving waar iedereen zich welkom voelt.
 • Concreet gedrag: Organiseer sociale activiteiten, bied een warm welkom aan nieuwe medewerkers en stimuleer respectvolle interacties.

Gericht op samenwerken:

 • Mogelijke betekenis: Je waardeert teamwork en samenwerking.
 • Concreet gedrag: Organiseer teambuildingactiviteiten, beloon teamresultaten en stimuleer open communicatie.

Professioneel:

 • Mogelijke betekenis: Je streeft naar een hoge mate van expertise, kwaliteit en integriteit in je werk.
 • Concreet gedrag: Bied medewerkers trainingen en opleidingen, geef waardering voor kwaliteit en geef medewerkers veel autonomie.

Gezellig:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie creëert een plezierige werkomgeving waar medewerkers zich happy voelen.
 • Concreet gedrag: Organiseer leuke teamactiviteiten, stimuleer humor op de werkplek en vier successen samen.

Proactief:

 • Mogelijke betekenis: De organisatie neemt het initiatief en anticipeert op toekomstige ontwikkelingen.

Proactief gedrag:

 • Anticipatie: Voorspellen wat er kan gebeuren en stappen ondernemen om problemen te voorkomen of kansen te benutten.
 • Initiatief nemen: Zonder dat je gevraagd wordt, actie ondernemen om iets te verbeteren of te realiseren.
 • Oplossingsgericht: Je focussen op het vinden van oplossingen voor problemen, in plaats van te blijven hangen bij de problemen zelf.
 • Verantwoordelijkheid nemen: Eigenaarschap nemen voor je eigen acties en de gevolgen daarvan.
 • Planmatig werken: Doelen stellen en een plan maken om die doelen te bereiken.

Voorbeelden:

 • Een student die alvast begint met studeren voor een toets, in plaats van te wachten tot het laatste moment.
 • Een werknemer die een voorstel doet voor een nieuw project, in plaats van te wachten totdat de manager erom vraagt.
 • Een burger die contact opneemt met de gemeente over een probleem in de wijk, in plaats van te wachten totdat het probleem erger wordt.
 • Een sporter die extra traint om zijn conditie te verbeteren, in plaats van te wachten totdat hij een wedstrijd verliest.

Reactief gedrag:

 • Afwachten: Wachtend totdat er iets gebeurt, voordat je actie onderneemt.
 • Tegengaan: Dingen pas doen als ze echt noodzakelijk zijn.
 • Klachten: Klagen over problemen, zonder te zoeken naar oplossingen.
 • Beschuldigen: Anderen de schuld geven van problemen.
 • Gevoelens van slachtofferschap: Het gevoel hebben dat je geen controle hebt over je eigen leven.

Voorbeelden:

 • Een student die pas begint met studeren voor een toets als hij al een onvoldoende heeft gehaald.
 • Een werknemer die alleen zijn werk doet als hij erom gevraagd wordt.
 • Een burger die pas klaagt over een probleem in de wijk als het al heel erg is.
 • Een sporter die pas gaat trainen als hij merkt dat hij minder fit is geworden.

Tips om proactiever te worden:

 • Stel doelen: Bepaal wat je wilt bereiken en maak een plan om die doelen te behalen.
 • Anticipatie: Denk na over wat er kan gebeuren en neem stappen om problemen te voorkomen of kansen te benutten.
 • Neem initiatief: Wacht niet totdat je gevraagd wordt om iets te doen, maar neem zelf actie.
 • Wees oplossingsgericht: Focus op het vinden van oplossingen voor problemen, in plaats van te blijven hangen bij de problemen zelf.
 • Leer van je fouten: Analyseer wat er fout ging en leer ervan om het in de toekomst beter te doen.

Proactief gedrag kan je helpen om meer succes te behalen in je leven, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak. Door proactief te zijn, neem je controle over je eigen leven en creëer je meer kansen voor jezelf.