Transparantie als kernwaarde

Transparantie is een gevaarlijke waarde. Omdat die ergens de belofte in zich heeft dat je volledig transparant bent. En dat is onwenselijk. Want je hebt altijd ook vertrouwelijkheid nodig. Je hebt te maken met vertrouwelijke gegevens van medewerkers en klanten. En soms is iets nog niet rijp om te delen. Je bent met een groot project bezig, waar je eerst zeker van wil weten dat het haalbaar is, voordat je het met een grote groep deelt. Vaak is transparantie dus alleen maar een imperfect doorkijkje naar de waarden die eronder zitten. Bijvoorbeeld dat je met de transparantie wil laten zien dat je betrouwbaar, open of integer bent.

Wat het je brengt

Transparantie, als kernwaarde in een organisatie, is in het beste geval als een frisse wind die door de gangen waait. Het brengt helderheid, vertrouwen en verbondenheid met zich mee. In een transparante omgeving worden informatie en besluitvormingsprocessen gedeeld, waardoor medewerkers zich gewaardeerd en betrokken voelen. Het stimuleert open communicatie en bevordert een cultuur van samenwerking en feedback. Wanneer transparantie hoog in het vaandel staat, voelen werknemers zich empowered, omdat ze begrijpen hoe hun bijdragen passen in het grotere geheel. Op een goede manier vormgegeven kan transparantie bijdragen aan gelijkwaardigheid en autonomie

Wat het je kost

Hoewel de voordelen van transparantie talrijk zijn, komt het niet zonder kosten. Een overdaad aan informatie kan overweldigend zijn en leiden tot informatie moeheid bij medewerkers. Er is ook het risico van te veel openheid, waar gevoelige informatie mogelijk in verkeerde handen valt. Bovendien kan een al te transparante cultuur resulteren in een overmatige focus op details, waardoor de organisatie de grote lijnen uit het oog verliest. Transparantie kan heel vermoeiend zijn, omdat je steeds moet uitleggen waarom je doet wat je doet. De waarheid is dat je namelijk zelf nooit helemaal begrijpt wat je aan het doen bent en waarom. Je kan alleen maar transparant zijn over het deel dat je zelf zet. Het vraagt dus om een balans tussen openheid en bescherming van kritieke informatie.

Wat er gebeurt als je teveel hebt

Wanneer transparantie overdreven wordt, kan het leiden tot een zogenaamde ‘informatie-overload’. Medewerkers worden overstelpt met gegevens, wat hun vermogen om relevante informatie te filteren belemmert. Dit kan resulteren in verwarring, verminderde productiviteit en een gevoel van verlies van focus. Te veel transparantie kan ook leiden tot besluiteloosheid, omdat er te veel meningen en informatie circuleren, waardoor het moeilijk wordt om een duidelijke richting te bepalen.

Wat er gebeurt als je het te weinig hebt

Aan de andere kant van het spectrum kan een gebrek aan transparantie leiden tot wantrouwen en onzekerheid binnen de organisatie. Medewerkers voelen zich mogelijk buitengesloten van belangrijke besluitvormingsprocessen en hebben moeite om het grotere plaatje te begrijpen. Een gebrek aan informatie kan de creativiteit en betrokkenheid verminderen, omdat werknemers zich niet volledig verbonden voelen met de doelstellingen van de organisatie.

Voorbeelden van successen van deze waarde

Een organisatie die transparantie effectief hanteert, is bijvoorbeeld te zien in de manier waarop het management besluiten deelt en de redenering erachter uitlegt. Bij succesvolle implementatie van transparantie worden medewerkers betrokken bij strategische planning en hebben ze toegang tot informatie die hen in staat stelt hun werk te verbeteren. Dit resulteert in een cultuur van vertrouwen en een gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het succes van de organisatie.

Voorbeelden van het falen van deze waarde

Een falende transparantie zie je vaak terug aan een gebrek aan communicatie over belangrijke veranderingen in de organisatie. Het niet delen van de redenen achter beslissingen kan leiden tot onzekerheid en weerstand bij medewerkers. Ook kan te veel nadruk op transparantie zonder de nodige context leiden tot misinterpretatie van informatie, wat de samenwerking en efficiëntie binnen teams kan schaden.

Case

Op een dag krijg ik een e-mail van een persoon en bedrijf waar ik nog nooit van gehoord heb. Met een aanbod dat te goed klinkt om waar te zijn. Het interessante is dat het niet een typisch spambericht is. Er staat keurig een bestaand adres onder en de toon is ook wel echt leuk. Een dag later komt de aap uit de mouw. Ik krijg een bericht van een van de eigenaren dat een al te enthousiaste medewerker een niet geautoriseerde mail heeft gestuurd. “We hebben transparantie hoog in het vaandel staan.” En de mail is daar een mooi voorbeeld van. Ze leggen duidelijk uit hoe het is gekomen en doen ook niet moeilijk over het eigenlijke doel van de email: om meer business te genereren en dat ze daar nog steeds voor open staan. En toch vergeten ze te vermelden hoe ze aan mijn email adres zijn gekomen. Dus ook daar is een einde aan de transparantie. 

Kortom

Transparantie is een waarde die een delicate balans vereist. Het moet met zorg worden toegepast om te voorkomen dat het zijn doel voorbijschiet. Als het je lukt om de juiste balans te vinden, heb je de basis gelegd voor een cultuur van openheid, vertrouwen en betrokkenheid.

Transparantie in Contrast met Andere Kernwaarden: 

Openheid

Hoewel openheid en transparantie nauw met elkaar verbonden zijn, verschillen ze in focus. Openheid gaat vaak over de bereidheid om ideeën, feedback en informatie te delen, terwijl transparantie dieper gaat en ook betrekking heeft op het delen van besluitvormingsprocessen en redeneringen. Een organisatie kan open zijn in communicatie, maar het kan nog steeds een gebrek aan transparantie hebben als het niet de nodige context biedt bij de verstrekte informatie.

Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid richt zich op het nakomen van beloften en het consistent zijn in acties. Transparantie voegt hieraan toe door ervoor te zorgen dat de beweegredenen achter beslissingen en acties worden gedeeld. Een organisatie kan betrouwbaar zijn door consequent te handelen, maar als het niet transparant is over waarom bepaalde keuzes worden gemaakt, kan het wantrouwen creëren.

Integriteit

Integer handelen impliceert eerlijkheid en oprechtheid. Transparantie versterkt integriteit door ervoor te zorgen dat de organisatie open is over haar waarden, doelen en besluitvormingsprocessen. Een integer bedrijf zal consistent transparant zijn over zijn handelingen en beslissingen, waardoor het vertrouwen van medewerkers en belanghebbenden wordt versterkt.

Objectiviteit

Objectiviteit houdt in dat beslissingen en acties gebaseerd zijn op feiten en onbevooroordeeldheid. Transparantie ondersteunt objectiviteit door de redeneringen achter beslissingen te delen, waardoor duidelijk wordt hoe objectiviteit is toegepast. Een organisatie kan objectief handelen, maar als het niet transparant is over het besluitvormingsproces, kan het de perceptie van objectiviteit verliezen.