Mijn principes

Een kompas om aan te geven wat mijn principes zijn

De leidende principes van de community mindset zijn:

  • Alles heeft een plek
  • Alles heeft een tijd
  • Iedereen heeft waarde

De principes volgens welke ik werk zijn:

  • Weet wat je geeft – elke vorm van communicatie is het pakpapier van een kadootje met emotionele lading. Wees je bewust van de lading die je daarmee overdraagt.
  • Verwar simpel niet met makkelijk – we maken overwegingen vaak complex omdat we niet het werk willen doen dat bij een simpele oplossing hoort.
  • Practice before you preach – het is makkelijk om anderen te vertellen wat ze moeten doen. Het is voor jou en de ander echter veel fijner als je pas advies geeft als je dat zelf al een keer hebt gedaan en de ervaring kan delen.

Image by Mario Aranda from Pixabay