Openheid en Transparantie: Kernwaarden voor een bedrijfscultuur

Openheid en transparantie zijn twee belangrijke kernwaarden die een optimale bedrijfscultuur kunnen bevorderen. In dit essay bespreken we de overeenkomsten en verschillen tussen beide begrippen, en hoe ze op een effectieve manier kunnen worden ingezet. We bekijken ook de metafoor van de jampot en bespreken cases die de nuances van openheid en transparantie illustreren.

Overeenkomsten en Verschillen

Zowel openheid als transparantie dragen bij aan zichtbaarheid en inzicht. Openheid focust op de bereidheid om informatie te delen en ideeën uit te wisselen, terwijl transparantie gericht is op helderheid en duidelijkheid in de communicatie van processen en beslissingen.

Een belangrijk verschil is de mate van formalisering. Transparantie is vaak meer geformaliseerd, terwijl openheid een meer persoonlijke dimensie heeft. Openheid gaat om het delen van gevoelens, gedachten en motivaties, terwijl transparantie zich richt op structuren en systemen.

Vertrouwen en Balans

Openheid en transparantie kunnen vertrouwen bevorderen, maar ook spanningen met vertrouwelijkheid creëren. De cases ‘Te open’ en ‘De kooi van transparantie’ illustreren dit dilemma.

Het is belangrijk om een balans te vinden tussen openheid en transparantie enerzijds en vertrouwelijkheid en privacy anderzijds. De case ‘Dubbele MT verslagen’ toont de complexiteit van dit evenwicht.

De Jampotmetafoor

De metafoor van de jampot helpt ons de nuances tussen openheid en transparantie te begrijpen.

 • Een open jampot symboliseert de bereidheid om te delen en te ontvangen, met vrijheid van informatie en ideeën.
 • Een transparante jampot symboliseert helderheid en duidelijkheid, met toegankelijkheid van informatie, maar ook grenzen aan wat gedeeld wordt.

Cultuur

Openheid en transparantie beïnvloeden de bedrijfscultuur.

 • Een open werkomgeving is informeel en gericht op samenwerking.
 • Een transparante werkomgeving is formeel en gestructureerd.

Feedback kan in beide omgevingen een rol spelen, maar op verschillende manieren:

 • In een open werkomgeving is er een cultuur van directe feedback.
 • In een transparante werkomgeving is feedback geformaliseerd.

Uitdagingen

Het implementeren van openheid en transparantie kent diverse uitdagingen:

 • Moeilijke gesprekken: Openheid kan betekenen dat gevoelige onderwerpen besproken moeten worden, wat ongemakkelijk kan zijn.
 • Tijdsintensieve communicatie: Transparante communicatie kan veel tijd en energie kosten, zeker in grote organisaties.
 • Beveiligingsproblemen: Te veel openheid kan gevoelige informatie blootstellen en leiden tot beveiligingsrisico’s.
 • Misbruik van informatie: Transparantie kan leiden tot misbruik van informatie door concurrenten of kwaadwillenden.

Cases

Case: Te open

Situatie: Je hebt een vertrouwelijk gesprek met een collega over je struggles op het werk. Twee dagen later komt HR naar je toe met de vraag hoe het met je gaat, en je ontdekt dat je collega jouw issue met hen heeft gedeeld.

Gevoel: Ondanks begrip voor de goede bedoelingen van je collega, ervaar je een onaangenaam gevoel vanwege de schending van je privacy.

Verbetering:

 • Verduidelijk je grenzen: Laat je collega weten dat je het gesprek vertrouwelijk beschouwt en dat je niet wilt dat details gedeeld worden met anderen.
 • Bespreek het met HR: Leg uit dat je het ongemakkelijk vindt dat je issue zonder jouw toestemming gedeeld is. Vraag HR om discretie en bespreek hoe je in de toekomst vertrouwelijke gesprekken kunt voeren.

Case: De kooi van transparantie

Situatie: Je bevindt je in een vergaderruimte met transparante wanden en moet een collega vervelend nieuws brengen. Je bent bang voor de reacties van anderen en kiest ervoor om het nieuws later via e-mail te communiceren.

Gevoel: Je frustratie over de onpersoonlijke manier van communiceren en de gemiste kans voor een empathisch gesprek.

Verbetering:

 • Zoek een passende omgeving: Kies een privéruimte voor het gesprek, waar je ongestoord en zonder afleiding kunt praten.
 • Biedt keuze: Geef je collega de keuze om het nieuws in de vergaderruimte te bespreken of later via e-mail te ontvangen.
 • Focus op empathie: Zorg voor een respectvolle en empathische toon tijdens het gesprek, ongeacht de gekozen setting.

Case: Dubbele MT verslagen

Situatie: De MT worstelt met de transparantie van vergaderverslagen. Ze willen delen, maar er zijn vertrouwelijke zaken en onvoltooide ideeën die ze niet willen verspreiden.

Dilemma: De keuze tussen volledige transparantie en het risico op onrust of schending van privacy.

Verbetering:

 • Twee versies: Maak twee versies van het verslag: een transparante versie voor algemene informatie en een vertrouwelijke versie met details die niet gedeeld mogen worden.
 • Interne communicatie: Gebruik interne kanalen zoals intranet of nieuwsbrieven om de belangrijkste punten van de MT-vergadering te communiceren.
 • Directe updates: Laat de directeur na elke vergadering een bericht op intranet plaatsen met de belangrijkste besproken punten en de genomen besluiten.

Conclusie

Openheid en transparantie zijn waardevolle kernwaarden die elkaar aanvullen. Door beide op een doordachte manier te implementeren, kan een organisatie een cultuur van vertrouwen, betrokkenheid en innovatie creëren.

Foto van een open en transparante pot ontbijtgranen van Kelly Sikkema op Unsplash