Ontwikkelingsgerichtheid als kernwaarde: Sleutel tot succes in een dynamische wereld

In een tijdperk van razendsnelle veranderingen is stabiliteit een illusie geworden. Bedrijven die vasthouden aan verouderde strategieën en starre structuren, lopen het risico achterop te raken. De sleutel tot succes in deze dynamische omgeving ligt in ontwikkelingsgerichtheid.

Zie ook Lerend vermogen

Waarom is ontwikkelingsgerichtheid belangrijk?

Bedrijfskundige Rita McGrath stelt dat langetermijnstrategieën niet langer houdbaar zijn. Concurrentievoordelen zijn vluchtig en wat vandaag relevant is, kan morgen al verouderd zijn. Organisaties die willen overleven en floreren, moeten zich aanpassen aan deze realiteit.

Ontwikkelingsgerichtheid is een holistische benadering die zich richt op de continue groei en ontwikkeling van alle aspecten van een organisatie. Dit omvat:

 • Mensen: Investeer in uw medewerkers door training, coaching en mentoring aan te bieden. Creëer een cultuur van leren en feedback waar talent gedijt.
 • Processen: Optimaliseer workflows en procedures continu om efficiëntie, effectiviteit en kwaliteit te verhogen. Pas agile methoden toe voor meer flexibiliteit en snelheid.
 • Strategie: Ontwikkel adaptieve strategieën die inspelen op veranderende marktomstandigheden en nieuwe kansen benutten. Omarm experimenten en durf risico’s te nemen om te leren en innoveren.
 • Cultuur: Bevorderen van een open en dynamische cultuur gericht op leren, feedback en continue verbetering. Diversiteit en inclusie bevorderen om een breed scala aan perspectieven en ideeën te stimuleren.

De voordelen van ontwikkelingsgerichtheid

Ontwikkelingsgerichte organisaties plukken tal van voordelen:

 • Verhoogde innovatiekracht: Door te leren en experimenteren, worden medewerkers aangemoedigd om nieuwe ideeën te bedenken en creatieve oplossingen te vinden.
 • Sterkere concurrentiepositie: Bedrijven die zich continu aanpassen en verbeteren, zijn beter in staat te concurreren in een dynamische markt.
 • Gemotiveerde medewerkers: Een ontwikkelingsgerichte omgeving houdt medewerkers gemotiveerd en betrokken. Ze ervaren groei en voldoening, wat leidt tot lager verloop.
 • Toekomstbestendigheid: Ontwikkelingsgerichte organisaties zijn beter voorbereid op de uitdagingen en kansen van morgen.

Ontwikkelingsgerichtheid implementeren

Ontwikkelingsgerichtheid is geen keuze, maar een noodzaak. Hier zijn enkele concrete tips om ermee aan de slag te gaan:

 • Stel heldere doelen en meet de voortgang: Bepaal wat u wilt bereiken en meet uw vooruitgang op regelmatige basis met behulp van KPI’s.
 • Creëer een leercultuur: Bied leermogelijkheden aan, stimuleer feedback en beloon innovatie.
 • Investeer in technologie: Gebruik moderne technologieën om processen te optimaliseren en leren te faciliteren.
 • Leiderschap met visie: Zorg ervoor dat managers het belang van ontwikkelingsgerichtheid begrijpen en deze visie uitdragen.

De weg naar een ontwikkelingsgerichte organisatie is een voortdurend proces. Het vereist toewijding, inspanning en een open houding ten opzichte van verandering. De beloning is echter een toekomstbestendige organisatie die klaar is om te floreren in een dynamische wereld.

Ontwikkelingsgerichtheid: De Nieuwe Norm voor Bedrijfssucces met Design Thinking

In een tijdperk van razendsnelle veranderingen is stabiliteit een illusie geworden. Bedrijven die vasthouden aan verouderde strategieën en starre structuren, lopen het risico achterop te raken. De sleutel tot succes in deze dynamische omgeving ligt in ontwikkelingsgerichtheid.

De kracht van Design Thinking

Ontwikkelingsgerichtheid gaat verder dan loutere innovatie. Het is een holistische benadering die zich richt op de continue groei en ontwikkeling van alle aspecten van een organisatie. Design Thinking kan een krachtige tool zijn om deze ontwikkelingsgerichtheid te bevorderen.

Design Thinking is een creatieve methode die gericht is op het vinden van innovatieve oplossingen voor complexe problemen. Het vertrekt vanuit de behoeften van de gebruiker en maakt gebruik van empathie, co-creatie en prototyping om tot nieuwe ideeën te komen.

De voordelen van Design Thinking voor ontwikkelingsgerichte organisaties:

 • Verhoogde creativiteit: Design Thinking stimuleert out-of-the-box denken en helpt medewerkers om nieuwe perspectieven te ontwikkelen.
 • Verbeterde probleemoplossing: Door te focussen op de gebruiker, helpt Design Thinking om de kern van problemen te identificeren en effectieve oplossingen te vinden.
 • Versnelde innovatie: Design Thinking verkort de innovatiecyclus door prototyping en testen te integreren in het proces.
 • Betere samenwerking: Design Thinking bevordert samenwerking tussen verschillende disciplines en teams.

Design Thinking in de praktijk

Er zijn tal van manieren om Design Thinking toe te passen binnen een organisatie. Enkele voorbeelden:

 • Gebruik Design Thinking om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen.
 • Pas Design Thinking toe om bestaande processen te optimaliseren.
 • Zet Design Thinking in om nieuwe marketingstrategieën te creëren.
 • Gebruik Design Thinking om teambuilding en samenwerking te bevorderen.

Ontwikkelingsgerichtheid en Design Thinking: Een krachtige combinatie

Door Design Thinking te integreren in hun cultuur, kunnen organisaties hun ontwikkelingsgerichtheid versterken en hun vermogen om te innoveren en te adapteren vergroten.

Ontwikkelingsgerichtheid en Design Thinking zijn twee sleutelfactoren voor succes in de 21e eeuw. Door deze twee te combineren, kunnen organisaties zich wapenen tegen de uitdagingen van de toekomst en klaarstaan voor de kansen die zich aandienen.

Bronnen:

Volgens bedrijfskundige Rita McGrath is de stabiliteit in het bedrijfsleven
definitief voorbij.
Vroeger ontwikkelden bedrijven langetermijnstrategieën om een blijvend
voordeel op te bouwen. Ze hadden unieke, bekende merkproducten
die niemand kon namaken. Dat type bedrijven bestaat nog wel…
Ikea, Unilever, General Electric. Maar het zijn er slechts een paar en
verhoudingsgewijs werken er weinig mensen.
Volgens McGrath moeten we ons realiseren dat tegenwoordig
alles tijdelijk is. Er moet voortdurend veranderd worden. Elk
concurrentievoordeel, van een organisatie of een individuele
professional, is van voorbijgaande aard. Het zijn transient
advantages, in haar woorden.
De logische consequentie van McGraths verhaal is dus dat voor
bedrijven die concurrerend willen blijven, innovatie, ontwikkeling,
leren en veranderen de belangrijkste processen worden binnen
organisaties

Uit De Ladder van Ben Tiggelaar

Oftewel

De belangrijkste vraag voor elke ondernemer is: hoe organiseer ik mijn lerend vermogen. Het punt dat Peter Senge in zijn boek De vijfde discipline maakt is:

beter te leren dan je concurrenten zou wel eens je enige duurzame concurrentievoordeel kunnen zijn.

Simpel gezegd: organiseer je lerend vermogen en dan komt alles goed.

Foto van Fitsum Admasu op Unsplash