Kernwaarde: Integriteit

In Nederland is integriteit een van de belangrijkste kernwaarden, blijkt uit een analyse van meer dan 40 bedrijven en organisaties. Dat is niet verwonderlijk want integriteit is een belangrijke basiswaarde om te komen tot succes. Hoe kun je aan de slag met integriteit? Het Huis voor Klokkenluiders onderscheid 7 onderdelen om invulling te geven aan … Lees meer