Wat zijn merkwaarden (met voorbeelden)?

Merkwaarden zijn principes die de persoonlijkheid van een bedrijf of organisatie omschrijven en het karakter van de business bepalen. Het hebben van sterke merkwaarden kan helpen om een herkenbare identiteit te bouwen.

Kernwaarden versus merkwaarden

Vaak worden kernwaarden en merkwaarden door elkaar gebruikt, maar ze betekenen iets anders. Kernwaarden zijn principes die beschrijven wat de identiteit van een organisatie of bedrijf is. Ze geven weer wat de cultuur binnen een organisatie is en wat de organisatie belangrijk vindt. Kernwaarden zijn primair intern gericht, maar worden vaak ook actief uitgedragen om te laten zien wat het bedrijf uitdraagt. Merkwaarden daarentegen zijn principes die omschrijven wat de belofte van een bedrijf aan hun klanten is. Het geeft jouw business karakter. Deze termen zijn bedrijfseigen en onderscheiden je van de rest van de kliek. Ze zijn vaak vooral bedoeld als leidraad voor marketing uitingen. Dus hoewel het gaat over het gewenste beeld naar buiten, wordt het vooral intern gecommuniceerd.

Als je er voor kiest om beide te hebben dan zijn ze in het beste geval aanvullend aan elkaar.

Sterke identiteit

Het hebben van sterke merkwaarden is belangrijk om een sterk merk te bouwen waar klanten zich mee kunnen identificeren. Ze zorgen ervoor dat klanten weten waar je bedrijf voor staat en wat ze van je kunnen verwachten. Het is belangrijk om consistente merkwaarden te hebben en deze uit te dragen in alles wat je doet. Dit zorgt voor herkenbaarheid en vertrouwen bij klanten.

Tips voor het bepalen van merkwaarden

Het bepalen van merkwaarden is een belangrijke stap in het bouwen van een sterk merk.

  1. Ga in gesprek met medewerkers en klanten om te achterhalen wat zij belangrijk vinden aan je bedrijf.
  2. Maak een lijst van woorden die de persoonlijkheid van je bedrijf omschrijven.
  3. Kies de woorden die het beste passen bij je bedrijf en die het meest onderscheidend zijn.
  4. Zorg ervoor dat ze passen bij de identiteit van je bedrijf en dat ze consistent zijn met je kernwaarden.

Voorbeelden van sterke merkwaarden

  1. Coolblue: eigenzinnig, flexibel, vrienden en gewoon doen.
  2. Nike: authentiek, innovatief, inspirerend en duurzaam.
  3. Apple: innovatief, design, eenvoud en gebruiksvriendelijkheid.
  4. Red Bull: avontuurlijk, energiek, gedurfd en vernieuwend.
  5. Patagonia: duurzaam, verantwoordelijk, kwaliteit en avontuurlijk.

Help! De markt verandert…

Het bepalen van merkwaarden is een belangrijke stap in het bouwen van een sterk merk. Maar wat als de marktpositie of bedrijfsdoelen veranderen? Dan is het belangrijk om de merkwaarden te evalueren en bij te stellen waar nodig. Een manier om dit te doen is door een kernwaardenscan uit te voeren. Dit is een online instrument dat snel en betrouwbaar de belangrijkste waarden in de organisatie meet. Het helpt om de cultuur van de organisatie beter te begrijpen en om de kernwaarden te herkennen, herijken of te verrijken.

Een andere manier om merkwaarden te evalueren en bij te stellen is door in gesprek te gaan met medewerkers en klanten. Vraag hen welke waarden binnen het bedrijf kritisch zijn voor het succes van de organisatie en stel deze ter discussie. Het doel is om te komen tot maximaal drie gemeenschappelijke waarden die de identiteit van de organisatie het best beschrijven.

Het is belangrijk om de merkwaarden te toetsen aan de missie, visie en strategie van de organisatie. Passen de waarden nog bij de marktpositionering waarvoor de organisatie kiest en de wijze waarop het bedrijf zich van de concurrentie wil onderscheiden? Het is belangrijk om de merkwaarden consistent te houden met de identiteit van het bedrijf en deze uit te dragen in alles wat je doet, van marketing tot klantenservice en producten of diensten.