Leiderschap – de beste leider leert

Leiderschap is niet iets dat je in de schoot wordt geworpen. De enige manier om het verwerven is door het te laten zien. Elke dag opnieuw. Dat betekent niet dat je van te voren kan plannen wat je gaat doen. Een goede leider weet op elk moment, in elke situatie de juiste afweging te maken van wat er nodig is.

Een van de hulpmiddelen waarmee je dat kan bereiken is het model van situationeel leiderschap van Hersey en Blanchard. Zij onderscheiden vier stijlen van leiderschap die je elk in kan zetten op een daarvoor geschikt moment.

Sommige teams vragen om directieve instructies, bij een groep kun je als leidinggevende een meer coachende rol innemen. Als het team of de persoon er aan toe is om zelf meer zeggenschap te hebben over de verantwoordelijkheid kun je als leidinggevende jezelf ondersteunend opstellen. Uiteindelijk kun je een situatie aantreffen waar je als leidinggevende vrijwel alle verantwoordelijkheidheid uit handen kan geven. Je delegeert.

Persoonlijk leiderschap is een van de vijf disciplines van een lerende organisatie binnen het werk van Peter Senge. Een organisatie kan alleen maar leren als de individuen binnen de organisatie bereid zijn om te leren.

Peter Senge drukt iedereen op het hart dit begrip niet te verwarren met hiërarchische positie. Het zijn niet noodzakelijkerwijs degenen die aan het hoofd van een organisatie staan, maar degenen die met durf en charisma de organisatie een stap verder brengen. Leiderschap is dus grotendeels een persoonlijkheidskenmerk, maar aan de andere kant ook volledig afhankelijk van het collectief. Je bent pas een leider als er mensen achter je staan.

Leiderschap is een reis

Ondanks de uitdrukking “een geboren leider” is leiderschap een weg die je bewandelt waar je nooit klaar mee bent. Vanwege zijn charisma zou je Steve Jobs een geboren leider kunnen noemen. Maar het was pas laat in zijn leven dat hij het inspirerende en empathische zo wist te combineren dat Apple een megasucces werd. In hun boek De tekens verstaan geven Wibe Veenbaas en Morten Hjort in vier delen hun kijk op leiderschap

  • Deel 1: Leiderschap in Perspectief
  • Deel 2: De reis van de leider
  • Deel 3: De leider in de organisatie
  • Deel 4: Zicht op het geheel

Jouw beste leider ooit

Ben Tiggelaar wijst ook op het belang van goed leiderschap. Iedereen heeft iemand in zijn jeugd of loopbaan meegemaakt die een voorbeeld was . Een voormalig leidinggevende, een van je ouders of een leraar. Lees over de beste leiders van Pepijn en Frank