Kernwaarden bepalen

Het beeld van kernwaarden is dat het een bulletlijstje is die door het MT aan de muur is gehangen nadat zij er 6 heisessies aan hebben besteed. Gelukkig kan het ook anders. Gelukkig is er ook een andere manier en dat begint met op de juiste manier je kernwaarden bepalen.

Wat zijn het en waarom zijn ze belangrijk?

 • Jouw klanten verwachten steeds meer dat je transparant over de waarden waar jij voor staat 
 • Kernwaarden geven weer wat je als organisatie het meest belangrijk vindt. Het onderstreept je identiteit, waardoor bijvoorbeeld een potentiële klant of medewerker voor jou gaat kiezen.
 • Kernwaarden zijn vaak simpele woorden, maar daar zit een verhaal achter. Dit unieke, gedeelde verhaal houdt jullie als groep verbonden en dat vergroot bijvoorbeeld medewerkersbetrokkenheid en -motivatie.
 • Waarden geven richting en duidelijkheid, bijvoorbeeld in een lastige discussie of om een belangrijke beslissing te nemen. 
 • Door intern te focussen op het hebben en doorleven van de kernwaarden, creëer je extern een betrouwbaar beeld dat in lijn is met wat je wilt bereiken. Practice what you preach.
 • Kernwaarden worden pas relevant voor de dagelijkse praktijk, als je ze vertaalt in concrete afspraken, gedragingen, houding, communicatie, ways of working. Dan bieden ze mensen richting en houvast, om bijvoorbeeld beslissingen te nemen en gewenst gedrag te vertonen.

Waarden wijzen je de weg naar de juiste keuzes.

Hoe ga je kernwaarden bepalen?

 • Doe het met iemand van buiten je organisatie. Die persoon functioneert als een spiegel die je helpt om beter te zien. Het kan een ingehuurde consultant zijn, een bevriende relatie of een betrokken klant, maar doe het vooral niet alleen. Ideaal is een combinatie van de drie. 
 • Denk niet pas aan het einde aan draagvlak. Zorg dat je aan het begin een brede groep betrekt door de bestaande waarden in de organisatie op te halen. Om te weten welke waarden er leven in een organisatie is er de kernwaardenscan. Hiermee kun je laagdrempelig ophalen wat er leeft in je organisatie.
 • Op basis van de bestaande waarden die je hebt opgehaald, maak je een selectie. Belangrijk te weten is dat dit een subjectief proces is: intuïtief en door met elkaar de dialoog te voeren (wat al een verandering op zich teweeg brengt) komt naar boven welke waarden in jouw organisatie prioriteit hebben.
Wat voor woordsoort is een kernwaarde?

Een waarde is in principe een zelfstandig naamwoord, maar kan ook de vorm van een bijvoeglijk naamwoord aannemen. Bijvoorbeeld “integriteit” is een zelfstandig naamwoord, maar kan ook als “integer” terugkomen in een waarde. Het bijvoeglijke naamwoord staat vaak iets actiever en past ook mooi in de zin “Wij zijn…”. Een waarde is iets dat je nastreeft en daarmee kan een waarde nooit een werkwoord zijn. Dat pleit ervoor om woorden als “samenwerken” te vermijden.

Kernwaarden of principes?

Er zijn ook bedrijven die hele zinnen hanteren en die kernwaarden noemen. Strict gesproken zijn dit geen waarden, maar leidende principes.

Voorbeeld van Zappos

 1. Creëer een WOW-effect met je service
 2. Omhels en drijf verandering aan
 3. Creëer plezier en een beetje vreemdheid
 4. Wees avontuurlijk, creatief en ruimdenkend
 5. Streef naar groei en ontwikkeling
 6. Bouw open en eerlijke relaties op met communicatie
 7. Bouw een positieve team- en familiesfeer op
 8. Doe meer met minder
 9. Wees gedreven en vastberaden
 10. Wees nederig

Het is wel duidelijk dat er onderliggende waarden zijn bij deze leidende principes. De kernwaarde onder de eerste stelling is bijvoorbeeld: klantgericht en onder de laatste is het helemaal duidelijk: nederig.

Wat zijn veelvoorkomende kernwaarden in Nederland?

Integriteit
Betrokkenheid
Betrouwbaarheid
Vertrouwen
Ondernemerschap
Innovatie
Openheid
Duurzaamheid
Verantwoordelijkheid
Verbindend

Heb jij tips óf vragen over kernwaarden bepalen? Laat het ons weten.