Kennis delen: de motor van het lerende vermogen van organisaties

In zijn column van afgelopen november pleitte Bert Hubert voor beter kennismanagement. Hij liet daarbij schrikbeelden zien van de Amerikaanse overheid, waarbij inhoudelijke kennis niet beklijft. Maar hoe doe je dat eigenlijk: Goed kennis delen?

Organisaties leren door kennis te delen en te creëren. Antropologen zien het verkrijgen en etaleren van kennis als een basisbeginsel van cultuur. Kennis is meer dan alleen informatie; het is een dynamische constructie die voortkomt uit de wisselwerking tussen mensen.

Het blijft een actueel onderwerp voor elke sector. In de agrarische sector is er een oproep om kennis te delen in coöperaties.

Verschillende perspectieven op kennis

Volgens onderwijskundigen Harrison en Kessels is er nauwelijks consensus over wat kennis is. Zij onderscheiden een positivistische kijk waarbij kennis wordt gezien als controle en koopwaar enerzijds en een constructivistische kijk die kennis ziet een als een relationele constructie. 

 • Positivisme: Kennis is objectief en controleerbaar, een handelswaar die kan worden gedeeld.
 • Constructivisme: Kennis is subjectief en contextueel, een product van interactie en interpretatie.

Voor een organisatie geldt vooral de relationele benadering van kennis en daarom loont het om te focussen op communities of practice.

Nieuwe kennis wordt gecreëerd door twee processen: combineren en uitwisselen. Combineren is het samenvoegen van meerdere bestaande kenniseenheden en uitwisselen is het overbrengen van kennis van een drager naar een andere drager en vice versa. 

 • Combineren: Nieuwe kennis ontstaat door bestaande kennis te combineren en te herinterpreteren.
 • Uitwisselen: Kennis wordt gedeeld tussen individuen en groepen, waardoor deze zich verder kan ontwikkelen.

Communities of practice: sleutel tot kennis delen

De focus op communities of practice is waardevol voor organisaties die kennisdeling willen bevorderen. In deze communities komen mensen met gedeelde interesses en expertise samen om te leren, te experimenteren en te innoveren.

Interactie: de vonk die kennis ontsteekt

Kennis delen is geen statisch proces, maar een voortdurende interactie tussen mensen en ideeën. Door communities of practice te stimuleren en interactie te bevorderen, kunnen organisaties hun lerende vermogen optimaal benutten.

Werken aan een cultuur van kennis delen

We brengen mensen en ideeën samen om met elkaar steeds beter invulling te geven aan een inclusieve arbeidsmarkt. Het lerend vermogen is de motor van wat wij doen. 

 • We faciliteren de creatie en distributie van kennis en inzicht zodat 
 • onze leden beter hun werk kunnen doen 
 • de politiek betere beslissingen kan maken 
 • spelers op de arbeidsmarkt makkelijker inclusief kunnen zijn 

We werken aan een cultuur waarin iedereen gemakkelijk toegang heeft tot kennis die voor hen relevant is. Dit bereiken we door: 

 • 1. Het eenvoudig maken om vragen te stellen. 
 • 2. Te begrijpen welke vragen het meest belangrijk zijn. 
 • 3. Samen kennis te creëren. 
 • 4. Het eenvoudig maken om kennis te delen en verspreiden 

We faciliteren het makkelijk en constructief delen van kennis door  

 • het organiseren van trainingen en bijeenkomsten
 • het beheren van een online platform 

Gebaseerd op: Kennis uit Ik deel dus ik leer