Het warme bad van een schrijversworkshop

Deze week ging ik voor de tweede keer naar een schrijversworkshop.
Heey, dit is Guido hier en ik ga een boek schrijven. Ik heb net weer een superleuke schrijversworkshop gehad bij Maria Genova. (Lees hier mijn ervaringen van de eerste workshop) Ik kwam daar ook Selma tegen, een voormalig huisarts die een boek heeft geschreven en die ook met intervisie bezig is. En eigenlijk is dit clubje van schrijvers ook wel een beetje intervisie. Je leert vooral heel veel van elkaar en ook van de dilemma’s waar anderen mee spelen en het is ook vooral dat je het proces deelt. Dat je denkt ik sta hier niet alleen. Dat was superleuk om weer mee te maken.

Iets zakelijker

Het was ook een hele andere groep dan de vorige keer. Ook wel een stuk zakelijker dan de vorige keer. Vorige keer waren er veel mensen met hele mooie persoonlijke verhalen, maar deze keer wat zakelijker en dat was ook mooi om mee te maken. Dus dat was heel leuk. Ook een heel leuk verhaal van Ronald die bezig is met hoe je met narcisten om kan gaan. Hij heeft daar een techniek voor ontwikkeld. Zowel voor thuis als op het werk. En hij is ook bezig met een boek aan het schrijven. Chantal over neuro… niet alleen neuromarketing, maar ook hoe je …Neurobeinvloeding. Misschien was dat het…Hoe je met de wetenschap van hoe hersenen werken, hoe je dat kan helpen om te bereiken wat je wil. Dus dat was allemaal leuk om te horen.

Mijn ervaring tijdens de schrijversworkshop

Het was ook de eerste keer dat ik hier mijn onderwerp kon noemen en dat was echt superleuk. Echt heel veel leuke reacties. Echt heel veel leuke reacties erop gekregen. Ja dus dat voelt echt wel als een warm bad. Zo leuk om te horen dat mensen er ook enthousiast voor zijn. Je kunt ook wel zien dat daar behoefte aan is. Ook iemand die zelf had gewerkt als manager en die zij van ja. ik merk dat ook dat mijn medewerkers toen dat daar een heleboel mee gebeurde en dat die weinig tools hadden om daar echt mee aan de gang te gaan. En als leidinggevende kan je daar ook niet zo veel. kan je ze ook niet altijd bereiken. Dus dat was mooi om te horen.

Ook maar een mens

En ook wel dat… zo’n leidinggevende is uiteindelijk ook maar een mens in een organisatie. Alles wat voor een medewerker geldt, dat geldt eigenlijk voor zo’n leidinggevende ook. Misschien nog wel meer! Iets dat ik gemerkt heb: de medewerkers vaak denken over moeilijkheden die zij meemaken, maar bij een leidinggevende is dat zeker ook wel zo. Die heeft ook vaak heel erg moeite met al die veranderingen en dan ook nog het gevoel van de verantwoordelijkheid en dan vaak ook nog het gevoel dat iedereen ja alle schuld of wat dan ook bij die leidinggevende neerlegt. Dus dat was ook wel weer een mooi inzicht. Dus ik heb er ook veel van opgestoken, maar vooral een warm bad….
….en dat is NIET mijn trein. Ik dacht even dat dat mijn trein was die daar voorbij gaat, maar dat is “m niet. dat is er een die de verkeerde kant op gaat. Dus dat is fijn. Ja, dus veel inzichten en een warm baden wat wil ik nog meer.
Dankjewel en tot een volgende keer. Ok doeg!

4 gedachten over “Het warme bad van een schrijversworkshop”

 1. Lieve Guido

  In de eerste plaats complimenten voor jouw initiatief Donderdagdrieuur en het proces, waar je mee bezig bent met als resultante in mei 2019 een boek.
  Met name haak ik in op het geweldige werk, dat Joris Luijendijk verzet heeft. Daar is in de eerste plaats een ongelofelijke dosis moed voor nodig om je in het hol van de leeuw te bewegen en het voor elkaar te krijgen om zelfs contractuele afspraken terzijde te schuiven om dichter bij de waarheid te komen. Persoonlijk, geloof ik dan ook niet dat je diepte-onderzoek met sociale media kunt resulteren, althans niet met de diepere essenties die Joris boven tafel heeft gekregen.
  Vooralsnog is het van essentieel belang, dat je dat met een visie doet en dat deed hij, maar voor de visie zit de missie en dan kom je op een terrein waarin je afhankelijk van je levensvisie kleur moet bekennen op vanuit welke visie je het onderwerp benadert.
  In het geval van datgene wat Joris boven tafel heeft gebracht zou je kunnen zeggen, dat het ontbreekt aan een consistente spirituele visie, waardoor je zicht kan krijgen waarom mensen handelen, zoals ze handelen. Dan gaat het niet meer over meningen , hoe belangrijk die op zichzelf ook kunnen zijn, maar dan gaat het om het geheel van spirituele krachten die de mens in een dergelijke situatie brengen. En dan vervolgens is de vraag hoe de individuele mens daar mee omgaat en tot welke inzichten hij in staat is om de werkelijkheid te kunnen transformeren naar een bovenpersoonlijke werkelijkheid op zoek naar de Waarheid.
  Als het gaat om veranderingsprocessen is er een gezegde dat uitgaat van : Het enige, dat zeker is , is dat het anders wordt. En juist dat anders worden, daar zou je dus een visie op moeten ontwikkelen, die ook tegemoetkomt aan een integrale missie , om te voorkomen , dat het suboptimaal wordt. Overigens zal dat vaak om praktische redenen toch het geval moeten zijn.
  Als het dus gaat om veranderingsprocessen in organisaties en hoe werknemers zich daarmee kunnen identificeren, dan vraagt dat ook een visie op de Economie als zodanig en hoe deze weer naar een menswaardige benadering kan worden gebracht. Vanuit de Franse Revolutie kan daar Fraternité/ broederschap mee verbonden worden.
  Dat vraagt een nadere uitwerking in tweede termijn.
  IK wil nog wel een aantal issues noemen , die thematisch met jouw project samenhangen. Eigenaarschap; flexibiliteit , met daarbinnen de specifiek positie van ZZP-ers, honorering, waarbij arbeid feitelijk niet in geld is uit te drukken, terwijl dat wel geldt voor producten en diensten; de rol van het geld op zich ; competenties ; herschikking van begrippen als grondprijzen , handel in bedrijven , organisatievormen.

  Dit even wat er spontaan bij mij opkomt om met je te delen.
  Liefs
  Henk

  Beantwoorden
  • Ha Henk, dank voor je uitgebreide reactie! Mijn visie is dat iedereen waarde toe kan voegen en mijn missie om te zorgen dat in het veranderende landschap van organiseren iedereen haar optimale waarde kan bijdragen.
   Joris bedoelde zeker dat het onderzoek offline plaatsvindt, maar dat je je publiek wel via sociale media kan vinden en binden.
   Ik hou je – via sociale media en daarbuiten – op de hoogte!
   Groet, Guido

   Beantwoorden
   • ik ben aan de slag gegaan met het begrip VERANDEREN , want dat is geen doel op zichzelf. Veranderingen zijn er op talloze niveaus.
    Daarom is het essentieel dat begrip ook nader te onderzoeken en te nuanceren. Allereerst zij er bepaalde wetten en/of processen op de hoogste niveau die een universeel karakter hebben. Omdat daar meestal de impulsen ontstaan is het goed daar zicht op te krijgen. De daarop gebaseerde “veranderingen” zijn dus beter te typeren als aanpassingen. Dat geeft in ieder geval al wat nuance. We spraken al eerder over het aspect van veranderen bij de mens. Feitelijk ( en dat is dus : letterlijk) is een mens niet te veranderen. Om inzicht te krijgen in de wetmatige kant is het van belang dat wij als mensen en vervolgens ook op andere niveaus er sprake is van ” een vormkrachtenlichaam” Dat is geen algemeen verbreid begrip, maar is één van die universele wetmatigheden, die van belang is om te onderkennen om daarmee consistentie in het denken te ontwikkelen. Een karakteristiek daarvan is , dat wat we ook praktisch bijna altijd ervaren, dat veranderen niet vanzelf gaat en dat een behoorlijke inspanning bij geleverd moet worden. Dat zijn dan voor goed begrip “veranderingen ” op detailniveau. Wij hebben in de loop van onze levens allerhande zaken geïntegreerd en als gewoontes ontwikkeld. Die zijn op individueel niveau dus net zo uniek, als dat we als mens uniek zijn. In dat verband is het ook evident, dat het gewoontelichaam van een mens voor een belangrijk gedeelte wordt aangelegd in haar/zijn jeugd en dat daar ook een belangrijk gedeelte van het “vormkrachtenlichaam” al wordt aangelegd. Nog los van het feit, dat er karmisch bij de geboorte ook al een basisaanleg is. Duidelijk is, dat met name de aspecten het fysieke lichaam, de temperamenten en de pedagogische begeleiding van essentieel belang zijn bij de ontwikkeling van ons vormkrachtenlichaam. Je zou in zekere zin kunnen zeggen, dat die ontwikkeling gelijke tred houdt met de ontwikkeling van de fysieke mens. Overigens is de mens in die zin qua beeld nog niet compleet.
    Het fysieke lichaam en het vormkrachtenlichaam zijn de eerste 2 lagen van de totale mens, die vooralsnog als 4-ledig wezen zich ontwikkelt, ( overigens ook een aspect van veranderen. Een goed bedoelde uitspraak tegen iemand in de trant van: “je bent niets verandert” is feitelijk een anti-compliment. Dit even voor nu.
    Wat betreft het aspect van ZZP-ers wil ik als schot voor de boeg, wel aangeven, dat dit voor veranderingsprocessen in organisaties eerder een belemmering zijn, dan een bijdrage. Dit wordt in eerste termijn al heel prominent duidelijk door het feit, dat door de aarde van het ZZP-schap er praktisch altijd sprake is van een korte termijnbeleid, omdat er brood op de plank moet komen en dat de drijfveer van het materiële dan een belangrijke factor wordt , met “logische ( materiële ) ” consequenties voor arbeidsongeschiktheid en pensioenopbouw om er maar 2 te noemen. Het blokkeert tegelijkertijd ontwikkelingen als samenwerken en solidariteit. Het broodfonds is daarbij een klein poging om daar iets voor te organiseren. Het bevordert ook het individualisme en er wordt vaak impliciet veronderstelt dat een ZZP-er tegelijkertijd een ondernemer zou zijn. Er komen wel ondernemerstaken aan de orde , maar dat is niet synchroon met ondernemerschap, meestal zelfs het tegendeel. Dit laat ik voor nu ook even zo staan.
    Tot donderdagDrieuur……
    Henk

    Beantwoorden
    • Ha Henk,
     Twee aspecten waar ik op aanhaak.
     1 Veranderen. Het leuke van veranderen is dat je daardoor minder vast zit aan de bestaande patronen. Door je verandervaardigheden te trainen wordt je als individu en organisatie wendbaarder, ook als je op dat moment nog niet duidelijk weet welke richting op.
     2 ZZP. Het werken als zelfstandige in plaats van als medewerker zorg ook voor meer wendbaarheid. En wat ik ervaar, meer focus op waarde toevoegen. Een medewerker ervaart zichzelf en wordt door anderen als een vanzelfsprekendheid ervaren, terwijl je als zzp-er eerder de scherpte houdt om echt waarde te blijven toevoegen. Het werken met/als ZZP-er zorgt ook voor een meer fluide lijn tussen binnen en buiten. Interessante ontwikkelingen die mijns inzien zeker een positief potentieel hebben!
     Groet,
     Guido

     Beantwoorden

Plaats een reactie