Het gezamenlijk belang van ondernemingsraad en HR

Door Maria Genova

‘Als OR-lid zie ik het als mijn belangrijkste taak om de directie te adviseren vanuit het medewerkersperspectief’, zegt Guido Verboom, voorzitter van de ondernemingsraad van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

‘Wel vanuit het gezamenlijke belang: het optimaal functioneren van de organisatie. Bij ons zit altijd het hoofd personeelszaken bij het overleg met de bestuurder, waardoor de valkuil groter wordt om te blijven hangen in medewerkersbelangen en regelingen, terwijl de taken van de ondernemingsraad veel breder zijn. We zijn nu aan het kijken of het anders kan. De grote uitdaging is te blijven kijken naar het organisatiebelang en duidelijk te maken waar de directie potentieel laat liggen. Wat de rol van de afdeling personeelszaken is, hangt ook van de bestuurder af. Bij onze vorige bestuurder zagen we heel duidelijk dat directie en personeelszaken één lijn trokken, bij de nieuwe bestuurder is het veel vrijer. Daar is op zich niets mis mee, maar het kan bij de vergadering tot verwarring leiden. Ik zie trouwens heel veel overeenkomsten tussen de OR en de afdeling personeels-zaken. We kijken allebei zowel naar het welzijn van de medewerkers als naar het organisatiebelang. Personeelszaken kijkt verder hoe ze de juiste mensen binnen kan halen. Daar hebben we zelf niet zo veel mee te maken. Op strategisch niveau denken we wel mee: wat voor organisatie willen we zijn en wat voor mensen horen er wel en niet bij. Ook denken we intensief mee bij het opstellen van medewerkers-tevredenheidsonderzoeken.’

Volledige artikel in het OR Magazine van ORnet

Afbeelding: Joeps Loep