Design Thinking: integreer kernwaarden in je organisatie met impact!

Design Thinking is een iteratief proces dat zich richt op het begrijpen van de gebruiker, het uitdagen van aannames, het herdefiniëren van problemen en het creëren van innovatieve oplossingen. Het integreren van kernwaarden in een organisatie volgens de Design Thinking methode kan op de volgende manier worden gedaan:

Doel: Begrijp de gebruiker, daag aannames uit, herdefinieer problemen en creëer innovatieve oplossingen om kernwaarden te integreren.

Deze manier van kernwaarden implementeren past in het creeren van een lerende organisatie volgens de principes van Peter Senge.

Stappen van Design Thinking

1. Inleven

 • Verken de huidige kernwaarden: Interviews, observaties en enquêtes zoals de kernwaardenscan geven inzicht in de beleving van de kernwaarden.
 • Betrek belanghebbenden: Identificeer sleutelspelers en betrek ze bij het proces.

2. Definiëren

 • Stel heldere doelen: Bepaal de gewenste kernwaarden en de te behalen impact.
 • Identificeer knelpunten: Belicht de uitdagingen en kansen bij de implementatie.

3. Ideeën genereren

 • Creatieve workshops: Organiseer brainstormsessies om out-of-the-box ideeën te genereren.
 • Verschillende perspectieven: Stimuleer diversiteit in ideeën en invalshoeken.

4. Prototypen

 • Ontwikkel prototypes: Maak tastbare voorstellen van de integratie van de kernwaarden.
 • Test met een focusgroep: Verzamel feedback en optimaliseer de prototypes.

5. Testen

 • Kleine schaal implementatie: Voer de integratie gefaseerd door en evalueer de impact.
 • Feedback verzamelen: Luister naar medewerkers en belanghebbenden voor verbeteringen.

6. Implementeren:

 • Volledige uitrol: Breid de integratie van de kernwaarden uit naar de hele organisatie.
 • Communicatie en betrokkenheid: Zorg voor continue dialoog en borging van de waarden.

De voordelen van Design Thinking:

 • Menselijke focus: De gebruiker staat centraal, wat leidt tot oplossingen die aansluiten bij de behoeften.
 • Creativiteit en innovatie: Door out-of-the-box te denken, ontstaan nieuwe en unieke oplossingen.
 • Iteratief proces: Continue feedback en optimalisatie leiden tot betere resultaten.
 • Betrekken van stakeholders: De betrokkenheid van alle betrokkenen zorgt voor draagvlak en succes.

Met Design Thinking integreer je kernwaarden op een effectieve en creatieve manier, en creëer je een cultuur die deze waarden omarmt en versterkt.

Foto`s door Israel López op Unsplash