Grip op De Tekens Verstaan van Wibe Veenbaas, Morten Hjort

De Tekens Verstaan is een lijvig en ietwat intimiderend boek. Het gaat in essentie over het ambacht van leiding geven. En zoals het ambacht van de tuinman te maken heeft met het weer, de grond, de zaadjes en het water, heeft het ambacht van leiderschap veel te maken met de omgeving waar je dat leiderschap beoefent. (zie ook Leiderschap – de beste leider leert)

Wibe Veenbaas is een van de grondleggers van Phoenix Opleidingen. Een instituut dat hij begon uit een verlangen om zijn vader te eren.

‘Mijn vader was psychiatrisch patiënt. Vlak na mijn geboorte is hij opgenomen. Ik heb mijn vader vastgebonden zien liggen in de instelling. Toen mijn vader terug kwam uit de psychiatrie was ik net acht. Ons huis was van binnen een onveilige plek. De oorlog woedde nog in ons huis. Ik wilde mijn vader juist laten zien dat er een verschil was tussen hem en mij. Ik ben onvoorstelbaar hard weggelopen van mijn vader. Want, o wat leek ik op die man, van mijn kruin tot aan mijn tenen en weer terug.
Uit Interview met Wibe Veenbaas

Het boek kent verschillende lagen. Aan de ene kant gaat het over tekens en symbolen die je tegen komt en die je kunnen leiden naar inspirerend handelen. Zo komt de naam van Phoenix Opleidingen van een merk fietsen dat Wibe op het idee bracht. Op deze laag biedt het boek troost. Een troost dat er ergens een samenhang in de ingewikkelde kluwe van het moderne leven.

‘Phoenix had niet bestaan, als mijn ouders mijn ouders niet waren geweest. Ja. Mijn broer had een Gazelle, daar had mijn moeder voor gespaard. Ik had een Phoenix. Daar had mijn moeder ook voor gespaard. Zodat wij naar Leeuwarden konden fietsen. En mijn broer zei: ‘ik heb een Gazelle, en jij hebt, poe, niks’.’
Uit Interview met Wibe Veenbaas

De Tekens Verstaan is niet een boek om in 1 keer van a tot z te lezen. Het is een boek dat zich met de tijd aan je openbaart. Het bestaat uit 4 delen:

 • Deel 1: Leiderschap in Perspectief
 • Deel 2: De reis van de leider
 • Deel 3: De leider in de organisatie
 • Deel 4: Zicht op het geheel

Een ketting van verhalen

Door het boek heen kun je verschillende verhalen vinden:

 • Wie kan zeilen zonder wind
 • Een ontmoeting in brons
 • Leerling van het leven
 • De gouden draad
 • Plaatsbepaling in de Deense duinen
 • De Noormannen
 • Vruchtbaarheid – de roof van de onschuld
 • Onderweg
 • De wereld als speeltuin
 • Een taal van verbinding
 • De strijd om de waarheid
 • De nauwe doorgang
 • Van hier tot aan de overkant
 • De man die bomen plantte

De schrijvers vertellen

Gerelateerde boeken