De 10 belangrijkste kernwaarden in Nederlandse organisaties

‘Vergeet zitzakken en sportschoolabonnementen. Werknemers willen sterke waarden en een positieve impact.’ Dat zegt de voormalig CEO van Unilever Paul Polman als conclusie van een groot onderzoek onder werknemers in de VS en het VK. Waarden verbinden de organisatiedoelen, met de medewerkers en de klanten. Wij hebben onderzoek gedaan naar de meest voorkomende kernwaarden in Nederlandse organisaties en daar komt een opvallend resultaat uit.

Heb je een idee welke waarde op nummer 1 staat? Wat we je kunnen verklappen: De waarde komt niet voor in de door de overheid opgestelde kernwaarden van de Nederlandse samenleving

Ben je zover? (tromgeroffel) Hieronder staan de 10 belangrijkste kernwaarden in Nederlandse organisaties.

Top 10 belangrijkste kernwaarden

  1. Integriteit is een belangrijke waarde voor Nederlandse organisaties. Het gaat om eerlijk en transparant handelen en het naleven van ethische normen en waarden.
  1. Betrokkenheid is een waarde die zich richt op de medewerkers van de organisatie. Het gaat daarbij om het stimuleren van betrokkenheid en verbondenheid bij de organisatie en haar doelen.
  1. Betrouwbaarheid is een waarde die vertrouwen schept bij klanten en partners. Het gaat om het nakomen van afspraken en het leveren van kwaliteit.
  1. Vertrouwen is de basis voor elke onderneming. Het geeft richting aan de relaties tussen medewerkers en tussen de organisatie en haar klanten en partners. Openheid en eerlijkheid kunnen bijvoorbeeld helpen bij het opbouwen en behouden van vertrouwen.
  1. Ondernemerschap is een waarde die richting geeft aan de innovatie en ontwikkeling van de organisatie. Het gaat om het stimuleren van initiatief en creativiteit bij medewerkers. Bijvoorbeeld dat medewerkers de vrijheid krijgen om zelf ideeen te ontwikkelen
  1. Innovatie is een waarde die gericht is op vernieuwing en vooruitgang. Het gaat om het stimuleren van innovatief denken en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, maar zeker ook om houding en gedrag.
  1. Openheid is een waarde die richting geeft aan de communicatie binnen de organisatie en met haar partners en klanten. Daarbij is transparantie een van de ondersteunende waarden.
  1. Duurzaamheid is gericht is op het behoud van natuurlijke hulpbronnen en het verminderen van de impact op het milieu. Het gaat om het ontwikkelen van duurzame oplossingen en het verminderen van de ecologische voetafdruk van de organisatie. Ook kan het gaan over de inzet van mensen en dat er niet alleen naar korte termijn oplossingen wordt gekeken.
  1. Verantwoordelijkheid is gericht is op het nemen van verantwoordelijkheid voor de gevolgen van de activiteiten van de organisatie. Het gaat daarbij om het nemen van verantwoordelijkheid voor de impact van de organisatie op de samenleving.
  1. Verbindend is een waarde die richting geeft aan de relaties tussen de organisatie en haar partners en klanten. Het gaat bijvoorbeeld om het stimuleren van samenwerking en het opbouwen van relaties die gebaseerd zijn op vertrouwen en respect.