Community of practice – hoe helpt het jouw lerend vermogen?

Om het lerend vermogen van je organisatie te vergroten zorg je voor het optimaal delen van kennis binnen je teams. Het werken met een community of practice helpt om die kennis te laten stromen

Wat is een community of practice?

Communities of practice zijn “groups of people who share a concern or a passion for something they do and learn how to do it better as they interact regularly” volgens Wegner en Trayner. Het lerende karakter kan, maar hoeft niet, intentioneel zijn. Om te spreken van een community of practice zijn er drie karakteristieken die de leden delen:

1. Het domein. Er is een bepaalde interesse die de leden gemeen hebben.

2. De community. Gezamenlijke activiteiten en discussies waarin kennis wordt gedeeld.

3. De practice. Domein en community zijn met elkaar verbonden door activiteiten, vaak de uitoefening van een beroep

Het fenomeen van communities of practice is veel ouder dan het analytische concept, maar het definiëren ervan heeft geleid tot nieuwe inzichten en toepassingen.

Bedrijven en overheden zetten het in als hulpmiddel in hun kennismanagement. In het onderwijs heeft zij op verschillende manieren haar waarde bewezen. Wenger ziet zelf ook de waarde in internationale ontwikkelingssamenwerking, waar de uitdaging mogelijk meer ligt op het gebied van kennis en mogelijkheden, dan alleen financiële middelen.

Speciale aandacht geeft Wenger ook aan verenigingen, waar het aanbieden van interactieve leerervaringen een steeds belangrijker onderdeel vormt in het bestaansrecht van de gemeenschap.

Gemene deler is dat kennismanagement in organisaties aanvankelijk uitging van oplossingen met statische informatiesystemen. Door communities of practice en haar sociale structuren in te zetten kun je technologische middelen en online toepassingen gebruiken om het lerende vermogen te vergroten.


De relatie met een lerende organisatie

Een persoon wordt gevormd door de sociale relaties en de culturele context waar hij of zij deel van uitmaakt. Het vormen van een lerende organisatie vergt daarom communities of commitment: groepen met de toewijding om samen te leren. Dit doe je door praktijkgericht experimenteren en actief community building. De bouw van de communities gebeurt op het fundament van vertrouwensvolle persoonlijke relaties.

Volgens Senge is een organisatie een community die ontstaat doordat er genoeg mensen affiniteit hebben om een gezamenlijk doel na te streven.

Hij benadrukt ook verschillende strategieën om te komen tot een lerende organisatie waaronder het creëren van learning communities en werken met de ‘ander’: het werken en interacteren met mensen die buiten je eigen interessegebied of expertise zitten .