Community Mindset: samen groeien

Op 18 juli 2019 gaf ik de presentatie “Community mindset” bij het Stichting Nederlands Participatie Instituut in Utrecht over hoe de juiste mindset je kan helpen om het potentieel van je bedrijf te optimaliseren.

Ik argumenteerde dat de juiste mindset de basis voor je lerend vermogen.

Voor mij was het leuk om te leren hoe veel bedrijven enthousiast bezig zijn met medewerkers een belang geven in het bedrijf en wat het hen oplevert aan betrokkenheid.

Ook kreeg ik een interessante case te horen en een – terecht – kritische vraag.

De eerste andere

De case was een bedrijf waar nu een medewerker is die geen Nederlands spreekt. Hoe ga je daar mee om? Je wil niet opeens alle communicatie in het Engels doen, maar aan de andere kant wil je wel een inclusieve cultuur creëren. Hoe ga je daar- vanuit een community mindset – mee om?

Een suggestie die ik uiteindelijk heb gedaan is om die medewerker de eigenaarschap te geven van 1 niche onderwerp binnen het bedrijf. Bijvoorbeeld programmeren in C+. Op het intranet maakt hij of zij een groep of kanaal aan waarin kennis over dat onderwerp wordt uitgewisseld. De taal in dat kanaal is Engels.

Ja, wat is mindset dan?

De vraag die ik kreeg kwam van Daniel Roy van Infi en was een hele basale. Wat is mindset precies? Ik had er geen antwoord op. Daarom heb ik het boek Mindset van Carol Dweck gekocht.

Zij zag kinderen die het leuk vonden om moeilijke uitdagingen aan te gaan en vroeg zich af. Hoe kan ik hetzelfde naar de wereld kijken als hen?

Impliciet definieert zij mindset als een geloof over hoe jij in elkaar zit. Het leuke van de geupdate versie is dat ze die “jij” ook uitbreidt naar “wij”. Ze onderzoekt de mindset die organisaties kunnen hebben.

De groeimindset

Dweck onderscheid twee typen mindsets. De ene is een gefixeerde mindset, de andere is een groeimindset. Er zit grote overlap tussen wat zij een groeimindset noemt en wat ik betoogde met de community mindset. Zij deed onderzoek bij fortune 500 bedrijven en vond dat in de meeste bedrijven de medewerkers een duidelijk beeld hadden of er een groeimindset of gefixeerde mindset was.

Ze vond ook dat in de bedrijven waar er een groeimindset was er een groter gevoel van eigenaarschap, commitment en empowerment.