De 10 belangrijkste kernwaarden in de Nederlandse samenleving

Nederland is een land met een rijke geschiedenis en diverse bevolking. Om die groep een beetje aan elkaar te knopen heeft de overheid een document met kernwaarden opgesteld. Als je die samenvat dan krijg je een overzichtelijk lijstje: Hieronder staan de 10 belangrijkste kernwaarden in de Nederlandse samenleving.

Top 10

 1. Vrijheid:
  • Nederland is een land waar vrijheid hoog in het vaandel staat. Mensen hebben het recht om te zeggen wat ze willen en te doen wat ze willen, zolang het de rechten van anderen niet schendt.
 2. Respect:
  • Respect is belangrijk in Nederland. Het gaat om respect voor anderen en hun opvattingen, maar ook om respect voor de wet en de democratie.
 3. Gelijkheid:
  • Nederlanders geloven dat iedereen gelijk is en dat iedereen dezelfde kansen moet krijgen in het leven. Discriminatie op basis van ras, geslacht, seksuele geaardheid, religie of handicap wordt niet getolereerd.
 4. Tolerantie:
  • Nederland staat bekend om zijn tolerantie ten opzichte van andere culturen en religies. Het accepteren en respecteren van andere opvattingen en gebruiken is een belangrijke waarde.
 5. Solidariteit:
  • In Nederland is er een sterk gevoel van solidariteit. Mensen worden geacht elkaar te helpen en voor elkaar te zorgen, vooral in tijden van nood.
 6. Verantwoordelijkheid:
  • Nederlanders zijn verantwoordelijke burgers die zich bewust zijn van hun plichten tegenover de samenleving. Iedereen wordt geacht zijn of haar steentje bij te dragen en zich aan de wetten en regels te houden.
 7. Rechtvaardigheid:
  • Nederlanders geloven in een rechtvaardige samenleving waarin iedereen gelijke rechten heeft en de wetten en regels voor iedereen gelden.
 8. Duurzaamheid:
  • Duurzaamheid is een belangrijke waarde in Nederland. Het land heeft zich ten doel gesteld om de CO2-uitstoot te verminderen en te werken aan een schonere en groenere toekomst.
 9. Openheid:
  • Nederlanders zijn open en direct in hun communicatie. Ze zijn niet bang om hun mening te geven en verwachten ook dat anderen open en eerlijk zijn.
 10. Samenwerking:
  • Samenwerking is belangrijk in Nederland. Het land heeft een lange geschiedenis van overleg en samenwerking tussen verschillende partijen en sectoren, en dit wordt gezien als een belangrijke factor in het succes van de samenleving.