Audrey Hepburn: Tragiek tijdens de oorlog in Nederland

Audrey Hepburn heeft tijdens de oorlog een intensieve periode in de regio Arnhem doorgebracht. Veel van haar ervaringen daar zijn opgetekend in het boek Audrey Hepburn – Het Nederlandse meisje van Robert Matzen.

Een van de plekken waar ze in die tijd gewoond heeft was Villa Beukenhof in Velp. Dat gebouw bestaat niet meer. Ervoor in de plaats is De nieuwe Beukenhof verrezen. Een zelfstandige woongelegenheid voor mensen die al heel veel geschiedenis achter zich hebben.

Het verzet in Velp

Bron: NOS

Matzen vertelt dat hij bij zijn onderzoek naar de oorlogsjaren van Audrey op de verzetsbeweging in Velp stuitte. “Dat was heel erg interessant. Het verzet speelde zich af rondom het ziekenhuis, de artsen vormden de kern. Zowel de Nederlanders als de Duitsers hadden ze nodig. Dat gaf ze een zekere autonomie en vrijheid.”

Clan Visser ‘t Hooft is de dochter van een van die dokters. Ze vertelt dat Audrey destijds hielp in het verzet. “De artsen hadden haar ingeschakeld voor allerlei hand- en spandiensten in het ziekenhuis, maar ook daarbuiten. Ze bracht bijvoorbeeld de Oranjekrant rond, maar ook verzetsberichten.”

Audrey Hepburn terug in Nederland

In 1954 komt Audrey terug naar Nederland om fondsen te werven voor de Bond voor Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers.

Ik ben gekomen hier om nog eens de aandacht te vestigen op een van uw mooiste organisaties in dit land de Bond voor Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers

Velp

Op mijn kronkelpad der verwondering kwam ik al een keer in aanraking met de geschiedenis van Velp, door het verhaal van Jaap Brink.