AI (kunstmatige intelligentie) gebruik in 2024: Een assistent op stage

Inleiding

In dit artikel bespreek ik de hedendaagse toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI) in het dagelijks leven, met een focus op mijn eigen ervaringen en perspectieven. Ik geef je een indruk van de verschillende AI-modellen die ik gebruik, hun functionaliteiten en potentiële toepassingen, met nadruk op hun rol als onderzoeksassistent, taakmanager en personal assistant. Op dit moment gebruik ik AI eigenlijk als een stagiaire. Je kan het nog niet zelfstandig laten werken, maar het geeft je nieuwe blik op je eigen werk en is wel opvallend goed in taken die jou veel tijd zouden kosten.

Net zoals een stagiair is AI is ideaal om je lerend vermogen te vergroten.

Wat is AI?

AI technologieën zijn een synthese van ons publieke bewustzijn. Het wordt beperkt door: de kwaliteit van die synthese, wat er publiekelijk beschikbaar is en het wordt gelimiteerd door dat we waar we ons nu bewust van zijn en het pluriforme karakter van dat bewustzijn.

Mijn AI-arsenaal

Een jaar geleden was ik gefascineerd door de mogelijkheden van ChatGPT. Nu gebruik ik het slechts sporadisch. Mijn primaire AI-tools zijn nu Perplexity, gebaseerd op dezelfde technologie als ChatGPT, maar geënt op de rol van een onderzoeksassistent en Gemini van Google, de opvolger van Bard. Zie een uitgebreide vergelijking van Perplexity en Gemini onder aan deze pagina.

SoftwareBeschrijving
ChatGPTDe op dit moment meest bekende AI tool. Er is klantenversie beschikbaar op https://chat.openai.com/, maar het is ook een motor die door andere apps wordt gebruikt. Zoals Perplexity
Google GeminiNa Bard is Gemini de nieuwe incarnatie van Google’s poging om iets van AI te maken. En zeker gen slechte. De gebruikerservaring is veel vloeiender dan ChatGPT en ook de resultaten zijn veel beter dan de huidige gratis 3.5 variant van ChatGPT. Google zelf schreeuwt van de daken dat ze betere resultaten halen dan ChatGPT op 30 van de 32 academische benchmarks.
PerplexityHet leuke van Perplexity is dat het heel goed met bronnen om kan gaan. Zowel websites en publiek beschikbare documenten op het web, als bestanden die je zelf upload.

AI als onderzoeksassistent

De kracht van AI als onderzoeksassistent is enorm. Ik stel vragen als: “Valideer en falsifieer de stelling dat communities voortkomen uit een zoektocht naar kennis of aandacht.” De AI helpt me vervolgens deze stelling te onderbouwen en te beoordelen of er zwakke plekken zijn.

Ook kun je met AI heel makkelijk open vragen analyseren. Stel dat je een vragenlijst hebt uitgestuurd met een open vraag erin. Vroeger was het een hels karwei om daar chocola van te maken. Nu kun je makkelijk een samenvatting krijgen. Let wel op dat je eerst de data checkt voor het gebruik van persoonsgegevens. Het wordt geadviseerd om geen persoonsgegevens in te voeren in AI technologien. Behalve als dit natuurlijk al gegevens zijn die publiekelijk beschikbaar zijn.

Onverwachte inzichten

De magie zit in de interactie. Vaak geeft de de software niet meteen het gewenste antwoord, wat frustrerend kan zijn, maar ook tot nieuwe inzichten leidt. De AI fungeert als een gesprekspartner, net als een menselijke collega, en de discussie kan onverwachte wendingen nemen.

AI als schrijfassistent

Ai oplossingen zoals Geminin en Perplexity zijn heerlijk om samen mee te schrijven, waarbij Gemini net iets volwassener is, maar perpexity beter om kan gaan met bestaande data. Je kan al beginnen met de opzet voor een artikel: Welke onderwerpen verwacht je in een artikel over onderwerp X.

Daarna bewerk je die onderwerpen zodat het een mooie outline wordt waar je wat mee kan en kun je die invullen met wat van je eigen teksten. Ook kun je vragen of ze bronnen kunnen aanbevelen over dit onderwerp. Bij Gemini worden heel veel urls uit de resultaten verwijderd, dus dan moet je af en toe nog even een regulier zoektocht erop wagen.

Als je dan je tekst uiteindelijk hebt staan kun je makkelijk vragen om nog een samnevatting te maken of metabeschrijving. Ook kun je de hele tekst laten redigeren.

AI als taakmanager

Dit is een revolutionaire ontwikkeling met veel potentieel voor het verhogen van de werkplekefficiëntie. Ik ben twee onderzoeken gestart om dit potentieel te verkennen.

 • Voor mij is dit echt een revolutionaire stap. Dit werkt zeker nog niet ideaal, maar ik zie daar veel potentieel voor het verbeteren van de effectiviteit van werk. Hiervoor ben ik 2 onderzoeken gestart. Alleereerst ben ik een gesprek gestart met Perplexitiy waarin ik steeds taken ben op gaan noemen en hem heb gevraagd daar een overzicht van aan te maken. Daarna heb ik m laten weten welke taken afgehandeld waren en hem geleerd welke taken in welk project thuishoren en wanneer ik ze af wil hebben. Daarna kon ik heel makkelijk vragen: geef me een overzicht van de taken voor project X voor vandaag.
 • Ik merkte dat dat heel lekker is om dat te kunnen vragen. Wat ik me nooit zo gerealiseerd had is, hoe intimiderend de interface van een takenlijst is en hoeveel druk ik kan voelen door het hele overzicht aan projecten en taken.
 • Als ik in plaats daarvan de vraag kan stellen: “geef me een overzicht van de taken voor project X voor vandaag”. Dan word ik nergens door geïntimideerd en kan ik makkelijker meteen aan de slag.
 • Er kwam wel een groot nadeel aan het licht bij Perplexity en dat is dat het niet altijd betrouwbaar is. Het was een taak vergeten in een overzicht te zetten, de sortering van de tabel klopte vaak niet en het raakte in de war van typeringen als morgen en overmorgen.
 • Het andere onderzoek dat ik heb gedaan is juist vanuit “de andere kant”: een bestaand taakmanagement systeem dat een AI functie heeft toegevoegd. Het taaksysteem dat ik hiervoor heb gebruikt is clickup. Het fijne hiervoor is dat de taken in een “harde database” staan, dus de betrouwbaarheid van de data is goed. Waar het daar mis gaat is dat deze nog niet veel funties ondersteund. Dus het zeggen dat een taak afgerond was, kon die niet goed uitvoeren. Ook niet ideaal dus.
 • Onderzoek 1: Perplexity als taakmanager
  • Ik heb Perplexity taken laten categoriseren en overzichten laten genereren. Dit was handig, maar de betrouwbaarheid was een probleem.
 • Onderzoek 2: ClickUp
  • ClickUp is een prima taakbeheersysteem met beperkte AI-functionaliteit. Het kon taken niet goed markeren als voltooid.

Conclusie over taakmanager 1 maart 2024

De productiviteitsverhogende kracht van kunstmatige intelligentie is nog niet volledig gerealiseerd, maar het is een kwestie van tijd voordat deze functionaliteit ons workflow optimaliseert.

AI als personal assistant

Een personal assistant fungeert vaak als taakmanager en agendabeheerder. Ik heb nog geen ervaring met AI-agendabeheer, maar taken kunnen wel in de agenda worden ingepland.

Een dynamisch artikel

Dit artikel is een momentopname van de mogelijkheden op 1 maart 2024. Mijn experimenten gaan door en nieuwe toepassingen komen voortdurend aan bod.

Ik droom van een logboek waarin ik mijn ervaringen vastleg en de AI automatisch de relevante delen van dit artikel bijwerkt. Nieuwe inzichten over taakmanagers, bijvoorbeeld, worden naadloos geïntegreerd.

Tabel met vergelijkingen

Een tabel met vergelijkingen van verschillende AI-tools kan nuttig zijn om hun functionaliteiten en potentiële toepassingen te beoordelen. Op basis van het idee dat hier is ontstaan ben ik die tabel gaan maken met als eerste Gemini en Perplexity. In het maken van die tabel won Gemini handsdown. Hier is de Gemini conversatie.

Aanvullende gedachten

 • Naast de genoemde modellen zijn er talloze andere tools en platforms in ontwikkeling.
 • De ethische aspecten van AI-gebruik, zoals privacy en betrouwbaarheid, zijn grotendeels nog onontgonnen gebied.
 • De toegankelijkheid van training en vaardigheden is cruciaal om een ​​inclusieve en rechtvaardige toekomst te creëren.

Risico’s van AI in een zakelijke context

Inleiding

Kunstmatige intelligentie kan een waardevolle troef zijn voor bedrijven, maar er zijn ook risico’s verbonden aan het gebruik ervan. Hieronder worden enkele van deze risico’s belicht, met daarbij tips om ze te verkleinen.

Ethische kwesties

 • De algoritmes kunnen leiden tot discriminatie en onrechtvaardige beslissingen. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat AI-systemen op een ethische manier worden ontwikkeld en gebruikt.
 • AI kan leiden tot verlies van privacy en autonomie. Bedrijven moeten transparant zijn over hoe ze AI gebruiken en gebruikers moeten controle hebben over hun eigen data.

Beperkingen

 • AI-systemen zijn niet perfect en kunnen fouten maken. Het is belangrijk om te weten wat de beperkingen van AI zijn en om te zorgen voor menselijke controle over belangrijke beslissingen.
 • AI kan leiden tot banenverlies. Bedrijven moeten zich voorbereiden op de impact van AI op hun workforce en hun medewerkers helpen om zich aan te passen.
 • Zie Nederland slecht voorbereid op banenverlies van RTL Nieuws

Technische uitdagingen

 • Voor Saas oplossingen
  • Wees je ervan bewust dat de data op Amerikaanse servers kan draaien
 • Voor zelf ontwikkelde systemen
  • AI-systemen kunnen complex en duur zijn om te ontwikkelen en te onderhouden. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat ze de expertise en middelen hebben om het op een succesvolle manier te implementeren.
  • Systemen kunnen kwetsbaar zijn voor cyberaanvallen. Bedrijven moeten maatregelen nemen om hun systemen te beveiligen.

Juridische kwesties

 • Er is nog geen duidelijke regelgeving voor het gebruik. Bedrijven moeten zich ervan bewust zijn van de juridische risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van AI.

Maatschappelijke impact

 • AI kan leiden tot sociale onrust en ongelijkheid. Bedrijven moeten zich bewust zijn van de maatschappelijke impact en stappen ondernemen om de negatieve gevolgen te minimaliseren.

Tips om de risico’s te verkleinen

 • Ontwikkel een ethiekbeleid dat de waarden van uw bedrijf weerspiegelt.
 • Voer een risicobeoordeling uit voor elk AI-project.
 • Maak gebruik van bestaande ethische richtlijnen, zoals de EU AI Ethics Guidelines en de Montreal Declaration for Responsible Development of Artificial Intelligence.
 • Wees je bewust van de beperkingen.
 • Gebruik AI als een hulpmiddel, niet als een vervanging voor menselijke intelligentie.
 • Investeer in de opleiding van uw medewerkers.
 • Zorg ervoor dat u de expertise en middelen heeft om AI op een succesvolle manier te implementeren.
 • Werk samen met experts.
 • Gebruik open source tools.
 • Blijf op de hoogte van de regelgeving.
 • Zoek juridisch advies.
 • Wees je bewust van de maatschappelijke impact .
 • Werk samen met andere bedrijven en organisaties.
 • Ondersteun initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van een verantwoorde ontwikkeling van AI.
 • Maak gebruik van transparantiestrategieën om het publiek te informeren over hoe AI binnen uw bedrijf wordt gebruikt.
 • Stimuleer dialoog met stakeholders over de ethische en maatschappelijke implicaties.
 • Investeer in onderzoek naar de maatschappelijke impact.

Conclusie

Door proactief te zijn en stappen te ondernemen om de risico’s te verkleinen, kunt u AI op een verantwoorde manier gebruiken en de voordelen van deze technologie voor uw bedrijf en de samenleving maximaliseren.

Vergelijking Perplexity en Google Gemini

Dit overzicht is samengesteld in een conversatie met Gemini. Die deed dat veel beter dan Perplexity zie die ietwat schamele poging hier.

Korte conclusie:

Perplexity: Gebruiksvriendelijke AI met nadruk op samenwerken, betrouwbare bronvermelding en brede bestandsondersteuning, maar in de gratis versie gebaseerd op ChatGPT 3.5 met minder goede kwaliteit van antwoorden dan bijvoorbeeld Google Gemini.

Google Gemini: Geavanceerde AI met focus op hoge kwaliteit antwoorden, gebruiksgemak en integratie met Google tools, maar met minder nadruk op samenwerken en betrouwbare bronvermelding.

Beschrijving van functionaliteiten

 • Taalondersteuning: Beide oplossingen zijn beschikbaar in het Nederlands.
 • Kwaliteit van de antwoorden: Google Gemini biedt over het algemeen antwoorden van betere kwaliteit in het Nederlands dan Perplexity.
 • Toegang tot bronnen: Google Gemini heeft meer toegang tot Nederlandstalige bronnen, wat de kwaliteit van de antwoorden kan verbeteren.
 • Herleidbaarheid van bronnen: Perplexity biedt duidelijkere herleidbaarheid van de gebruikte bronnen dan Google Gemini.
 • Gebruiksgemak: Google Gemini heeft wellicht een duidelijk voordeel vanwege de eenvoudigere interface, steminvoer, tekst-naar-spraak, het kopiëren van antwoorden en de mogelijkheid om te exporteren naar Google Spreadsheets en Docs.
 • Functionaliteit: Perplexity heeft een handige bibliotheek met zoekfunctie en ordeningsmogelijkheden, terwijl Google Gemini een mooie interface heeft, tekst-naar-spraak in een overtuigende stem aanbiedt, steminvoer ondersteunt, tekst-naar-spraak functionaliteit heeft, het kopiëren van antwoorden eenvoudiger maakt en de mogelijkheid biedt om te exporteren naar Google Spreadsheets en Docs.
 • Bestandsondersteuning: Perplexity heeft een duidelijk voordeel vanwege de ondersteuning voor het uploaden van alle typen bestanden, terwijl Google Gemini alleen het uploaden van afbeeldingen ondersteunt.
 • Gebruik van actuele websites: Perplexity presteert consistenter goed in het gebruik van informatie van actuele websites, terwijl de prestaties van Google Gemini op dit gebied wisselend zijn.
 • Nauwkeurigheid van antwoorden: Google Gemini scoort duidelijk beter op het gebied van de nauwkeurigheid van de antwoorden, terwijl de prestaties van Perplexity op dit gebied wisselend zijn.
 • Samenwerking: Perplexity biedt de mogelijkheid om samen te werken in conversaties, wat Google Gemini niet doet.

Tabel met vergelijking

CriteriumPerplexityScoreGoogle GeminiScore
Beschikbaarheid in het NederlandsJa++Ja++
Kwaliteit van de Nederlandse antwoordenMinderBeter++
Bronnen in het NederlandsBeperktMeer uitgebreid++
Herleidbaarheid van bronnenDuidelijk++Minder duidelijk
BibliotheekHandig, met zoekfunctie voor eerdere vragen en ordening van vragen in collecties++Nee, wel bladeren door eerdere activiteiten
InterfaceEenvoudig+Mooi en gemakkelijk++
SteminvoerNeeJa++
Tekst-naar-spraakNeeJa+
Kopieren van antwoordenEén klik++Twee stappen
Bestand uploadenJa, alle typen++Ja, alleen afbeeldingen
Gebruik van actuele websitesGoed++Wisselend
Nauwkeurigheid van antwoordenWisselendDuidelijk beter++
Kwaliteit van antwoordenMatigGoed++
Exporteren naar Google Spreadsheets/DocsNeeJa++
Samenwerking in conversaties
Ja++Nee

Disclaimer

Dit artikel is gebaseerd op mijn eigen ervaringen en perspectieven, Uiteraard aangevuld met teksten van de verschillende genoemde technieken. De AI-markt is voortdurend in ontwikkeling en de mogelijkheden en functionaliteiten van AI-modellen kunnen variëren.